Spolupráca

My získavame praktické skúsenosti – choré deti sa menej boja

Výzdoba ambulancií

V júni 2018 Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku oslovila Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš so žiadosťou o spoluprácu. Jednalo sa o zrealizovanie výzdoby novootvoreného Kardiocentra v priestoroch nemocnice. Tejto úlohy sa zhostili študentky druhého ročníka odboru Propagačná grafika. Požiadavkou zo strany nemocnice boli zvieratká, resp. obrázky urobené tak, aby sa malí pacienti počas vyšetrení nebáli a biele nemocničné steny ožili.

Po obhliadke a fotodokumentácii zatiaľ prázdnych priestorov a plôch prebehla v priebehu septembra návrhová časť práce. Nešlo len o to, aby boli steny „pekné a farebné“, ale aby na nich bolo čo hľadať, rozprávať sa o zobrazenom, rozvíjať ďalej dej, stavať nový príbeh.

Všetky študentky propagačnej grafiky mali rovnaké zadanie – graficky riešiť plochu v oboch častiach nemocnice. Kardiocentrum aj Všeobecná ambulancia s priľahlými priestormi znamenali dve izby pre lekára, dve izby pre zdravotnú sestru, dve čakárne a bonusom bol detský kútik v jednej z čakární. Každý zo súboru návrhov mal svoju nosnú myšlienku, čo ho robilo iným, zároveň novým a jedinečným.

V októbri prebehla samotná realizácia prác na ploche. Z návrhov si lekárky a zdravotné sestry vybrali také, ktoré im najviac vyhovovali, ale v rámci dobrej spolupráce si dali poradiť s výberom aj umiestnením obrazov.

Študentky mali rozdelenú prácu podľa toho, ktorá z činností im najviac vyhovovala - predkreslenie návrhov, miešanie farieb, maľovanie farebných plôch, záverečné linkovanie. Aby výsledná práce pôsobila rovnakým rukopisom, vybrané obrazy predkresľovali dve študentky, hoci návrhy pochádzali od viacerých autoriek. Farebnú škálu upravovali na mieste, nakoľko boli priestory v medzičase doplnené o farebný nábytok (žltý a oranžový).

Napriek prvotným obavám, ako sa to všetko dá zvládnuť, vystriedala ich po dokončení spokojnosť. Študentky si naživo vyskúšali nielen návrhovú časť práce, ale aj samotnú realizáciu na ploche a v materiáloch. Aby časovo stíhali, museli medzi sebou spolupracovať, v jednotlivých činnostiach nadväzovať jedna na druhú. Pracovné nasadenie posilnilo aj vzťahy v skupine. So samotným výsledkom boli spokojné nielen študentky, ale aj personál nemocnice.

Mgr. Ivana Remišová Harnošová