Medzinárodná súťaž Oděv a textil Liberec 2018

Študentky Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku získali v Liberci opäť ocenenie

Dňa 18.9.2018 sa v Liberci (Česká republika) konala medzinárodná súťaž „ODĚV A TEXTIL“, ktorú každoročne organizuje Stredná priemyselná škola textilná Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej univerzity Liberec. Žiačky Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku študijného odboru odevný dizajn sa zúčastnili spomínanej súťaže už štvrtýkrát a v kategórii NE, NEJSEM ŠTÍHLÁ s kolekciou "Cool size" získali 2. miesto. Autorkami súťažnej kolekcie boli žiačky Lucia Gondová, Monika Gaálová a Dominika Urbanová pod vedením Mgr. art. S. Vlasovej a Mgr. A. Némethovej.