Erasmus + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

Stredná odborná škola technická v Námestove v spolupráci s organizáciou AGAMOS a podnikom z Českej republiky zabezpečila vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov. V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ sa študenti IV. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač zúčastnili dvojtýždňovej stáže v  českom podniku VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína. V podniku, ktorý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja študenti si rozšírili odborné vedomostí a zručnosti v odbore, v ktorom sa vzdelávajú. Taktiež sa študenti zoznámili s kultúrou a zvykmi Českej republiky. Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Takisto prispieva k posilneniu sociálnej integrácie, k porozumeniami medzi rôznymi kultúrami, k rozvoju sociálneho potenciálu žiakov a k ich aktívnemu zapojeniu sa do života.

PaedDr. Eva Verníčková
zástupkyňa riaditeľa

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky