Byť prvý je obdivuhodné, skutočne rozhodujúce je však byť najlepší

Slávnostný deň akých býva v histórii školy len málo, zažila Spojená škola v Nižnej dňa 1. marca 2019 za účasti významných hostí - predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej, riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Janky Školovej, riaditeľa RK SOPK Ing. Jána Mišuru, poslancov ŽSK za Oravu a predstaviteľov významných spolupracujúcich firiem. Škola získala oprávnenie používať popri svojom názve Spojená škola aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie a v tento deň slávnostným aktom, prestrihnutia pásky bolo centrum odborného vzdelávania a prípravy otvorené. Toto označenie môžu získať školy v zmysle zákona č.61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave po splnení náročných hodnotiacich podmienok jednak zo strany zriaďovateľa a jednak zo strany stavovských organizácií a zamestnávateľov. Spojená škola sa stala v poradí trinástou školou v ŽSK, ktorá má oprávnenie používať toto označenie a zároveň jedinou školou v regióne Orava. Zameranie COVP na priemyselnú automatizáciu a informačné technológie je komplexným vyjadrením špičkovej úrovne technického vybavenia školy a vysoko odborného personálu školy pre túto oblasť. Centrum je pripravené poskytovať odborným školám najnovšie informácie z oblasti strojového videnia, automatizovaných procesov riadenia, virtuálnej inštrumentácie a internetu vecí.