Rok 2018


Grant „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

Grant „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“  

Grant „Vráťme šport do škôl“

Grant „Mládež v pohybe – spolu dokáže viac“