Atletický štadión, ul. Českoslovesnkej armády, Martin

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 400 000,00 EUR

Mesto Martin v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom podalo v septembri 2019  žiadosť na Slovenský atletický zväz o finančný príspevok na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov a na realizáciu projektu „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“ pri Spojenej škole v Martine. Mestu bola schválená dotácia vo výške 400 000,-€. S výstavbou areálu sa začalo odovzdaním staveniska v novembri 2019, predpokladaný koniec výstavby je v novembri 2020.


Účel príspevku je zameraný na výstavbu I. etapy chýbajúceho atletického štadióna v meste Martin, ktoré má dlhoročnú tradíciu v atletike a z ktorého pochádzajú mnohí významní atléti. Navrhovaný atletický štadión sa skladá z atletického oválu so všetkými športovými plochami, vrátane vodnej priekopy a futbalového ihriska uprostred oválu. Všetky športové plochy sú navrhované v zmysle predpisov atletickej federácie IAAF a Európskej futbalovej federácie UEFA. Bežecký ovál je dlhý 400 metrov a v celom šírkovom profile má 8 dráh. Povrch bežeckého oválu a plôch pre rozbehy je navrhnutý z polyuretánového vodonepriepustného materiálu, povrch výsekov vrhu guľou tvorí hlinito – piesčitý zásyp a doskočisko pre skok do diaľky a trojskok je naplnené jemným kremičitým pieskom. Vodná priekopa pre beh cez prekážky sa vyhotoví z polyuretánového vodonepriepustného materiálu. Uprostred oválu je futbalové ihrisko s prírodnou trávou. Celý atletický ovál bude ohradený navrhovaným oplotením so vstupom cez bráničku. Osvetlenie atletickej dráhy bude osvetlením po obvode dráhy jednostrannými osvetľovacími telesami umiestnenými na stĺpoch.

 

I. etapa stavby „Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin“ pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:

  • SO 01 – Atletický a futbalový štadión – atletická dráha a hracia plocha
  • SO 03 – Prípojka NN
  • SO 04 – El. stožiare umelého osvetlenia štadiónu
  • SO 15 – Závlahový systém pre hraciu plochu
  • SO 24 – Oplotenie areálu atletického a futbalového štadiónu
  • SO 27 – Príprava územia

Predmetom ďalšej etapy výstavby bude tribúna atletického a futbalového štadiónu.

https://www.minedu.sk/register-poskytnutych-financnych-prostriedkov/