Informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (prognóza očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka stredných škôl v jed

V súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Žilinský samosprávny kraj zverejňuje informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja(prognózu očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka stredných škôl v jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2020/2021), ktoré boli spracované v súlade s harmonogramom procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na stredných školách pre školský rok 2020/2021, ktorý sa realizuje v rámci Národného projektu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, Aktivity projektu č.3: s názvom: Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni“ a dňa 27.05.2019 bola prerokovaná v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky