Prognóza očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka stredných škôl v jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2019-2020 v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Prognóza bola spracovaná v súlade s harmonogramom procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na stredných školách pre školský rok 2019/20120, ktorý sa realizuje v rámci Národného projektu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity  a kvality OVP, Aktivity projektu č.3: s názvom: Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni“ a dňa 28.05.2018 bola prerokovaná na Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky