Prácu hľadá

Svoju žiadosť o zamestnanie zašlite na e-mail: marcela.adamkova@zilinskazupa.sk
 • Hľadám si zamestnanie v Žiline ako začínajúci sociálny pedagóg, vychovávateľ, alebo pedagogický asistent. Som absolventka Žilinskej univerzity v študijnom programe sociálna pedagogika, magisterský stupeň. 

  Kontaktné údaje: Mgr. Sabina Blašková, , +421902424147.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka s aprobáciou anglický alebo ruský v ZA a priľahlom okolí. Mám 24 ročnú prax, vyučovala som na ZŠ, SŠ aj vysokej škole v zahraničie. Prijmem prácu na plný alebo skrátený úväzok, či zastupovanie MD, RD. Kontakt v, telefon 0951202519. Životopis je priložený životopis.
 • Hľadám zamestnanie na pracovnú pozíciu: učiteľka slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu (Knm, Žilina). Kontakt: Bc. Katka Macúšová, ,tel.č.: 0905724273
 • Od budúceho šk. roka si hľadám prácu učiteľky anglického a/alebo talianskeho jazyka v Žiline alebo okolí. Na Univerzite Palackého v Olomouci som vyštudovala odbor Anglická - talianska filológia a absolvovala DPŠ. Rok som učila v jazykovej škole v Olomouci, následne na strednej škole v Žiline. Mám skúsenosti s vyučovaním jazykov od úrovne A1 až C1. Kontakt: alebo 0902 321 387.
 • Od 1.9.2020 hľadám zamestnanie v odbore učiteľ biológia - geografia pre lokality Žilina alebo Martin. Kontaktné údaje: Bc. Martin Kukučka, martin.kukucka9@gmail.com, t.č.: 0907-532 816
 • Absolventka pedagogickej fakulty v odbore Anglický jazyk a literatúra – Hudobné umenie pre II. stupeň ZŠ a stredné školy hľadá prácu ako začínajúci pedagóg v tejto kombinácii (Anglický jazyk a Hudobná výchova) v Žiline a blízkom okolí s nástupom od budúceho školského roku 2020/2021, prípadne dohodou.
  Kontaktné údaje: Mgr. Dominika Majtaníková, alebo +421910469471.
 • Hľadám si prácu ako asistentka dieťaťa v MŠ alebo ZŠ, prípadne učiteľka MŠ. Žilina a okolie. Kontakt: Katarína Mistríková ; 0908 906 054
 • Uchádzam sa o pracovnú pozíciu učiteľky anglického jazyka. Mám dlhoročnú prax a skúsenosti s prácou učiteľky anglického jazyka na II. stupni. Od roku 1991 učím a pripravujem študentov na maturitnú skúšku na úrovni B1 a B2. Počas môjho pôsobenia v školstve som pripravoval rôzne mimoškolské akcie v anglickom jazyku, napr. Olympiáda v ANJ, exkurzie do Londýna a venovala som sa talentovaným študentov a tiež som viedla krúžok anglického jazyka. Mojou prioritou je hlavne odbornosť a motivácia študentov, vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Moja dlhoročná prax by mohla prispieť ku skvalitňovaniu výučby anglického jazyka vzhľadom aj na môj 3 ročný pobyt v Anglicku. Taktiež by som rada pracovala na projekte Erasmus. Kontakt: Mgr. Elena Kmeťová t.č. 0940 – 904 623, e-mail : ena2805@gmail.com
 • Hľadám prácu aj počas zástupu PN, alebo materskej, resp. rodičovskej dovolenky. V roku 1984 som ukončila Pedagogickú fakultu v Nitre, aprobáciu - SJL - OBN - ETV. Mám skúsenosť v učiteľstve na strednej odbornej škole (stavebné učilište), ale aj v základnej škole. Rada pracujem s deťmi a som flexibilná. Kontakt: Ďuráková Ida, 0904 294 037; Email:
 • Hľadám si prácu ako učiteľka materskej školy, vychovávateľka. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a prax 1 rok ako asistentka učiteľa na základnej škole. Prijmem prácu na plný, polovičný úväzok, na zástup počas MD, RD a dlhodobej PN. S možnosťou nástupu od septembra 2019. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte: 0907483051,
 • Hľadám prácu aj počas zástupu PN, alebo materskej, resp. rodičovskej dovolenky. V roku 1984 som ukončila Pedagogickú fakultu v Nitre, aprobáciu - SJL - OBN - ETV. Mám skúsenosť v učiteľstve na strednej odbornej škole (stavebné učilište), ale aj v základnej škole. Rada pracujem s deťmi a som flexibilná.
 • Kontakt: Ďuráková Ida, 0904 294 037; Email : .
 • Hľadám prácu na pozíciu učiteľky ANJ, DEJ, ON na základnej škole v Žiline, KNM, BY a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Filozofickej fakulte UMB v odbore História, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v odbore učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra a občianska náuka. V súčasnosti pokračujem v doplňujúcom pedagogickom štúdiu k odboru história na Pedagogickej fakulte UMB - detašované pracovisko IPV Žilina. Prijmem prácu na plný alebo polovičný úväzok, na zástup počas MD, RD a dlhodobej PN. S možnosťou nástupu od septembra 2019. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 305 313,
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ odborných predmetov ekonomických na strednej škole príp. gymnáziu v Žiline a blízkom okolí (BY, KNM). Mám ukončenú ŽU v Žiline - pedag. spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov. Rada zastúpim aj počas MD alebo PN. Kontakt: 0905 140 222, email:
 • Hľadám si prácu ako učiteľ ANJ - OBN prípadne INF na základnej alebo strednej škole v Žiline a blízkom okolí. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo OBN a ANJ) a dvojročnú prax vo vyučovaní na ZŠ. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0910196263
 • Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 17 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV. Od 09/2018 si rozširujem vzdelanie o učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka SLJ - ANJ na základnej alebo strednej škole v Žiline. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učiteľstvo SLJ a ANJ) a niekoľkoročnú prax vo vyučovaní na ZŠ a SŠ. V prípade záujmu ma kontaktuje telefonicky na čísle 0911 758 482.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov biológia a chémia na základnej alebo strednej škole v okrese Čadca. Mám ročnú prax vo výučbe chémie aj geografie. Som absolventkou fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Mám záujem o prácu na plný alebo skrátený úväzok. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle 0944547831 alebo e-mailovej adrese
 • Hľadám si prácu ako učiteľka výtvarnej výchovy pre stredné školy a základné umelecké školy. Rada prijmem ponuky aj v rámci centier voľného času. Som čerstvou magisterskou absolventkou Ostravskej univerzity v Ostrave. Kontakt: 0940 879 606 alebo
 • Hľadám si prácu v okolí miest Žilina, Bytča a Považská Bystrica. Vyštudovala som učiteľstvo predmetov matematika, chémia na Univerzite Komenského (PRIF). Počas štúdia na VŠ som absolvovala prax na rôznych ZŠ a SŠ a doučovala som deti vo vzdelávacom centre. Mám 2 roky praxe ako učiteľka na ZŠ Tbiliská v Bratislave, kde učím predmety MAT (5. a 7. roč)., CHE (7.roč.), HUV (6. a 7. roč.). V prvom roku praxe som nadobudla kvalifikáciu: samostatný učiteľ. Na spomínanej základnej škole sa zúčastňujem na organizácii rôznych školských súťaží v matematike a hudobnej výchove, taktiež vediem záujmové útvary. Práca s deťmi ma baví a veľmi rýchlo sa viem prispôsobiť novému kolektívu. Rýchlo sa učím novým veciam, som pracovitá a flexibilná. V prípade, že vás zaujal môj inzerát môžte ma kontaktovať na tel. čísle 0908 904 764, alebo e-mail:
 • Obraciam na Vás so žiadosťou o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu učiteľa anglického jazyka a občianskej výchovy. Študovala som na pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a pokračujem v štúdiu 2. ročníka magisterského stupňa na pedagogickej fakulte, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo akademických predmetov výchova k občianstvu a anglický jazyk a literatúra. Popri škole som sa v osobnej oblasti a v rámci voľného času venovala rôznym mimoškolským aktivitám určených pre deti a mládež, najmä v detských a mládežníckych letných táboroch.
  Kontakt: 0948 811 293,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka anglického príp. ruského jazyka v Žiline aj na zastupovanie alebo polovičný úväzok. Kontakt: 0901 912 902.
 • Som čerstvou absolventkou Pedagogickej Fakulty. Mám skúsenosti so súkromným doučovaním anglického jazyka ľudí rôznych vekových kategórií i úrovní (začiatočníkov až po maturantov s úrovňou B2, dospelých, ale aj deti). Moja aprobácia je vhodná na druhý stupeň základnej školy, ako i ktorýkoľvek typ strednej školy. Som schopná pracovať v časovom strese, som komunikatívna a zodpovedná. Viem sa rýchlo prispôsobiť zmenám. Ovládam aktívne anglický jazyk na úrovni C1; prácu s PC – pokročilý ( Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom ). Kontakt:
 • Zaujímam sa o prácu na pozíciu pedagóg - možnosť zaradenia – Inf, Dej, Aj môže byť aj zástup počas materskej dovolenky, alebo dlhodobej PN, prípadne aj pol úväzku. Viac info: simaseklukas@azet.sk
 • Zaujímam sa o pozíciu učiteľky všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy. Medzi moje osobné vlastnosti patrí: komunikatívnosť, zodpovednosť, rada naberám nové poznatky a skúsenosti, mám skúsenosti s prácou s ľuďmi.Rada Vám doplním ďalšie informácie o sebe na základe osobného pohovoru. Kontakt:
 • Som kvalifikovaná učiteľka Náboženskej výchovy. Hľadám hodiny na doplnenie úväzku, čiastočný úväzok. Mám ukončené aj ekonomické vzdelanie - Stredná ekonomická škola a VŠDS – Ekonomika cestnej dopravy. Mám Štátnu skúšku z administratívnych zručností (r. 1986). Pedagogické vzdelanie mám na vyučovanie NBV aj ekonomických predmetov. Kontakt:
 • Hľadám si prácu ako učiteľ predmetov dejepis--estetika, príp. občianska výchova, výchova umením na SŠ a  ZŠ. K doplneniu úväzku môžu byť aj technické predmety- informatika, technická výchova, príp.fyzika. Som umelecky a technicky zameraný. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Skúsenosti s projektami EÚ. Nástup IX./2017. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky na t.č. 0911 434 376
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaný učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na SŠ alebo ZŠ v Žiline. Mám 25 rokov pedagogickej praxe. Rád zastúpim aj počas MD alebo PN. Kontakt: 0944 053 928,
 • Hľadám si prácu ako kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka v Žiline a blízkom okolí. Mám úspešne vykonanú prvú atestáciu, 16 rokov pedagogickej praxe vo vyučovaní jazyka na strednej a základnej škole. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na tel. čísle: 0948 300 076.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka NEJ a ANJ. Mám skúsenosti vo vyučovaní aj iných predmetov: BIO, VYV, GEG. Mám ukončenú UK v Bratislave učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov odbor NEJ a literatúra, z ANJ mám štátnu skúšku. Mám I. atestáciu, 22 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: 041/4334663, 0908475527
 • Hľadám si prácu ako učiteľka na materskej, základnej alebo strednej škole. Mám vyštudované učiteľstvo pre MŠ a učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii nemecký jazyk a biológia. Mám prax na MŠ aj ZŠ. Kontakt: , t.č. 0903 605 366.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka anglického jazyka na základnej alebo strednej škole v Žiline a blízkom okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax vo vyučovaní jazyka na strednej a základnej škole. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na adrese:
 • Hľadám si prácu učiteľky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ s kombináciou Biológia - Geografia, najlepšie na čiastočný úväzok, prípadne na zastupovanie počas MD alebo aj trvalý pracovný pomer v Martine. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa. Ďakujem.
  Kontakt: e-mail:
 • Mám záujem o prácu učiteľky anglického jazyka a literatúry alebo občianskej náuky na SŠ alebo ZŠ v Žiline a okolí (KNM, CA). Som absolventka Žilinskej univerzity v Žiline. Do pracovného pomeru môžem nastúpiť ihneď. Mám záujem i o zástup MD či DP. V prípade ponuky, či podrobnejších informácii ma, prosím, kontaktujte.
  Ďakujem. tel. číslo: 0944 271 547; email:
 • Hľadám prácu ako školský/pracovný psychológ. Študovala som na vysokej škole PEVŠ v Bratislave. Doteraz som praxovala v rámci školy vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, v Pinelovej nemocnici v Pezinku, Mea Culpa v Bratislave (útolok pre bezdomovcov), v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi v Dolnej Krupej, a taktiež v Základnej škole Ružová dolina v Bratislave, kde sme testovai žiakov a tiež viedli prednášku o šikane a jej prevencii. Mojím snom je práve venovať sa deťom, či už s poruchami učenia alebo iným problémom, ktoré majú - tiež som bola ako oddielová vedúca v detskom tábore Štvorlístok deťom, kde som mala na starosti deti zo sociálne slabších rodín.Mám chuť sa učiť nové veci a najďalej sa vzdelávať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Do práce môžem nastúpiť ihneď, okres Žilina. Kontaktuje ma prosím na email: , t.č. 0907 351 752.
 • Hľadám prácu ako učiteľka anglického jazyka a literatúry alebo občianskej náuky na základnej alebo strednej škole, resp. asistentky učiteľa. V júni 2016 som ukončila vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry a Výchovy k občianstvu na Žilinskej univerzite. Prax mám zatiaľ iba vo vedení kurzov angličtiny pre deti v jazykových školách a v súkromnom doučovaní, avšak k učiteľstvu a vedeniu a motivovaniu žiakov mám veľmi blízky vzťah, som plná entuziazmu, zodpovedná, pracovitá a flexibilná. Nástup možný ihneď, a to na plný, či polovičný úväzok, zástup na PN či MD. V prípade záujmu môžem zaslať životopis ako aj doklady o ukončení štúdia. Kontakt: 0903 211 507, e-mail: .
 • ľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD, asistentka učiteľa, učiteľka občianskej náuky, etickej výchovy na základnej alebo strednej škole v Ružomberku a okolí aj v Dolnom Kubíne. Mám 18 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: 0908386490,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka, príp. asistent učiteľa na základnej alebo strednej škole v Žiline, prípadne blízkom okolí. Moja aprobácia je telesná výchova a geografia. Mám 29 ročnú prax v odbore. Kontaktný e-mail:
 • Hľadám si prácu ako učiteľka ekonomických predmetov. Mám prax vo vedení podvojného účtovníctva a podnikania. Mám ukončené vzdelanie Mgr. Učiteľstvo ekonomických predmetov. Monika Malaťáková, kontakt: +421915605144,
 • Hľadám si prácu ako učiteľka NJ alebo ANJ. Mám ukončenú PF UK v Bratislave odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, certifikát C1 z anglického jazyka. Mám I. kvalifikačnú skúšku. Mám 22 rokov pedagogickej praxe. Mám skúsenosti s výučbou predmetov: BIO, GEG, VYV, TEV. KONTAKT: 041/43346 63, 0908475527
 • Hľadám prácu ako odborný zamestnanec školy- sociálny pedagóg alebo ako vychovávateľka v ŠKD v Žiline. Som čerstvou absolventkou sociálnej pedagogiky, ktorú som študovala na UMB v BB. Medzi moje kladné vlastnosti patrí flexibilita a ochota učiť sa novým veciam. Práca s deťmi a mládežou má veľmi baví. Už niekoľko rokov pracujem ako dobrovoľníčka s deťmi a mládežou. Kontakt: alebo 0908 698 240.
 • Hľadám prácu pre učiteľa chémie a biológie na strednej škole/gymnáziu alebo základnej škole v rámci krajov Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava . Kontakt - tel: 0949649096 e-mail:
 • Hľadám prácu učiteľky AJ v Žiline a okolí (20 km), alebo v Kysuckom Novom Meste a okolí (20 km) na plný alebo čiastočný úväzok na ZŠ alebo SŠ. Mám VŠ kvalifikáciu 2. stupňa, certifikát zo štátnej jazykovej skúšky (úroveň C1 - C2) a doplnkové pedagogické štúdium. Žila som šesť rokov v Manchestri, kde som pracovala v hoteli Hilton. S výučbou jazyka mám skúsenosť aj individuálne aj skupinovo, súkromne i vrámci inštitúcie na čiastočný úväzok. V prípade záujmu kontakt: 0944 995 485, email: .
  Nástup možný ideálne od budúceho školského roka, v prípade potreby aj ihneď.
 • Hľadám prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy a výtvarnej výchovy na strednej škole alebo základnej škole v okresoch Martin, Žilina, Turčianske Teplice. Mám 26 ročnú prax, e-mail:
 • Hľadám prácu ako učiteľka angličtiny na ZŠ alebo SŠ v Čadci a okolí. Kontakt: 0907568813, e-mail:
 • Hľadám si prácu v oblasti školstva. Mám ukončený 2. stupeň vysokoškolského pedagogického štúdia, štátnicu z predmetu SJaL a špeciálno-pedagogickú spôsobilosť. Zvládnem akúkoľvek prácu zameranú na prácu s počítačom, s deťmi, v kancelárii, v školstve. Kontakt: 0904 966 757.
 • Hľadám si prácu učiteľa telesnej výchovy a geografie v Bytči, v Žiline alebo v blízkom okolí. Kontakt: 0944 433 762,
 • Hľadám si prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy na strednej škole v Martine alebo v Žiline od školského roka 2015/2016. Mám 20- ročnú prax v príprave študentov na maturitné skúšky. Kontakt:
 • Hľadám si prácu v oblasti školstva v okresoch Čadca a Žilina. Som absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave – študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo pedagogiky – učiteľstvo psychológie. Po skončení magisterského štúdia som pokračovala na univerzite v doktorandskom štúdiu (PhD., interná forma), v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika, kde som vykonávala pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Som komunikatívny typ, prispôsobivá, flexibilná, zodpovedná. Práca s deťmi a mládežou ma napĺňa. Som ochotná učiť sa novým veciam a nadobúdať nové skúsenosti. V prípade akejkoľvek ponuky, alebo zaslania životopisu, ma prosím kontaktujte. Kontakt:
 • Mám záujem o prácu pedagóga v strednej škole alebo v materskej škole. Som absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - odbor učiteľstvo akademických predmetov pedagogika-psychológia so špecializáciou sociálna pedagogika. Venujem sa dobrovoľníckej činnosti na internetovej psychologickej poradni ipcko.sk, kde sa snažím sprevádzať mladých ľudí v ich životných krízach. Podrobnejšie informácie uvádzam v životopise.
 • Som absolventka (ročník narodenia 1971) bakalárskeho študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy, ktorá si dopĺňa magisterské štúdium v programe učiteľstvo ekonomických predmetov a hľadám si prácu v stredných odborných školách v Žiline, v Kysuckom Novom Meste alebo v Čadci, doterajšia prax – administratívne činnosti; ovládanie PC; vodičský preukaz.
  Kontakt: 0903134282, resp. .
 • Hľadám si prácu ako pedagóg – v regióne Kysúc alebo Horné Považia. Podrobnejšie informácie uvádzam v životopise - Životopis
  Kontakt:
 • Mám záujem sa zamestnať v školstve ako administratívna pracovníčka v Žiline alebo v blízkom okolí. Mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, organizáciou práce, zabezpečovaním chodu kancelárie. Mám dlhoročnú prax v odbore správa majetku a s vedením štatistík. Zaujímam sa najmä o prácu v administratíve. Ovládam na dobrej úrovni prácu s PC – Word, Excel, Internet. Jazykové znalosti: nemecký jazyk – pokročilý, anglický jazyk – základný. Som ochotná práci venovať maximum svojho času, vzdelávať sa a získavať nové pracovné skúsenosti. Pozitívne pristupujem k riešeniu problémov, pričom uprednostňujem tímovú prácu.
  Kontakt: Životopis + kontakt
 • Hľadám prácu učiteľky slovenského jazyka, ruského jazyka a etickej výchovy na strednej alebo na základnej škole. Mám 22 ročnú prax na ZŠ a SŠ.
  Kontakt:
 • Hľadám prácu ako učiteľka na plný alebo čiastočný úväzok na ZŠ a SŠ v ZA, MT, PB a blízkom okolí. Mám ukončené magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kombináciu slovenský jazyk a literatúra – filozofia (občianska náuka). V prípade záujmu som ochotná vyučovať aj španielsky jazyk, ktorý ovládam na úrovni C1. Som prispôsobivá, flexibilná, trpezlivá, zodpovedná, komunikatívna, rada pracujem s deťmi a som ochotná stále sa učiť nové veci a nadobúdať nové skúsenosti. Rada zastúpim aj počas PN alebo MD.
  Kontakt: 0905 937 263, email:
 • Hľadám si prácu v oblasti sociálnej práce, vychovávateľstva, príp. ako asistent pedagóga v okresoch Čadca a Žilina. Mám ukončený 1. stupeň VŠ v odbore sociálna pedagogika a plánujem pokračovať ďalej. Medzi moje prednosti patrí komunikatívnosť a prispôsobivosť.
  Kontakt: ,tel.: 0944 282 113.
 • Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka a hudobnej výchovy na ZŠ alebo SŠ. Môžem nastúpiť od 1. septembra 2014. Mám 2 ročnú prax na základnej škole a ukončené adaptačné vzdelávanie. Prácu hľadám v okresoch ZA,BY, KNM, PB, CA, MT.
  Kontakt: t. č. 0908 694 351, e mail:
 • Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ a SŠ v okrese Žilina a Bytča na plný alebo čiastočný úväzok. Mám ukončené magisterské štúdium v Trnave, kombináciu slovenský jazyk a literatúra - náboženská výchova. Som prispôsobivá, zodpovedná, komunikatívna.
  Kontakt: 0910 508 695, email:
 • Hľadám si prácu učiteľky slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na ZŠ alebo SŠ v Žiline a v okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia: slovenský jazyk a literatúra a náboženská výchova na Trnavskej univerzite v Trnave.
  V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. čísle 0949 793 709, email: .
 • Učiteľ BIOLÓGIE A CHÉMIE hľadá prácu na ZŠ a SŠ. Ovládam anglický jazyk a prácu s informačno-komunikačnými technológiami.
  Kontakt: 0903 033 825,
 • Hľadám si prácu učiteľky anglického a slovenského jazyka na strednej alebo na základnej škole.
  Kontakt:
 • Hľadám si prácu učiteľky telesnej výchovy v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0905827455
 • Hľadám si prácu učiteľky ekonomických predmetov a nemčiny v Žiline resp. v regióne Kysuce,
  kontakt: 0908 249 055
 • Hľadám si prácu učiteľa telesnej výchovy a geografie v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0915536890
 • Hľadám si prácu učiteľky francúzštiny v regióne Kysuce resp. Žilina,
  kontakt: 0903554397
 • Mám záujem sa zamestnať v školstve ako kuchárka, pomocná kuchárka, prípadne upratovačka v Kysuckom Novom Meste, Žiline alebo v blízkom okolí. Som matka troch maloletých detí a manžel pracuje na turnusy, preto je pre mňa dôležitá pracovná doba. Harceková, kontakt: t. č. 0915270773, mail: , životopis
 • Kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka s praxou, hľadá zamestnanie v Žiline alebo v blízkom okolí na 1.stupni ZŠ na polovičný úväzok (ZŤP). Termín možného nástupu - od 1.9.2014. Kontakt: 0904 680 511
 • Hľadám si prácu učiteľky technických resp. ekonomických predmetov, na SŠ alebo ZŠ v Žiline a v blízkom okolí. Mám ukončenú STU a doplnkové pedagogické štúdium na Žilinskej univerzite. Rada pracujem s deťmi. Som precízna, tvorivá a zodpovedná, bez pedagogickej praxe. Predpokladaný termín nástupu 09/2014. Kontakt:
 • Hľadám prácu vychovávateľa v ŠKD, DeD, DM, DSS, poprípade asistenta učiteľa v Žiline alebo v blízkom okolí. Mám ukončené stredoškolské pedagogické vzdelanie odbor vychovávateľstvo, doplnené o špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na vychovávateľstvo v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach. Mám 23 ročnú pedagogickú prax prevažne v DeD. Nástup možný ihneď. Kontakt: .
 • Hľadám prácu učiteľky na 2. stupni ZŠ alebo SŠ s kombináciou chémia – matematika na trvalý pracovný pomer, ale aj počas zastupovania na MD alebo dlhodobo PN. Prácu hľadám v okolí Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, najďalej do vzdialenosti 30km.Nástup možný od 1. septembra 2013. Mám skúsenosti s vyučovaním fyziky, informatiky, dejepisu a technických predmetov. Bližšie informácie Vám poskytnem prostredníctvom kontaktu: , tel.č. 0905 906 494.
 • Hľadám prácu telocvikárky v ZŠ alebo v SŠ od 01.09.2014. Tel.kontakt: 0905827455.
 • Hľadám zamestnanie - telocvikárky od 01. 09. 2014 na ZŠ, SŠ alebo od 01. 07. 2014 v iných oblastiach ako je školstvo v Žilinskom kraji. Mám vyštudovanú telesnú výchovu a brannú výchovu / VŠ s druhou atestáciou, 31 rokov pedag. praxe a ukončené funkčné vzdelávanie. Taktiež som získala viac ako 60 kreditov kontinuálnym vzdelávaním. Kontakt:
 • Učiteľ Tv s 25 - ročnou praxou hľadá zamestnanie na ZŠ,SŠ v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Žilina. Nástup možný ihneď alebo od 2.9. 2014, Kontakt e-mail : , Tel.:0915 211 025
 • Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole, prípadne ako vychovávateľka v školskom klube v Žiline a okolí. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na Žilinskej univerzite odbor Občianska bezpečnosť. V septembri 2014 nastupujem na externé štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika na TU. Pracovala som brigádne s detičkami v detskom centre. Kontakt:
 • Hľadám prácu ako učiteľka BIOLÓGIE - CHÉMIE na ZŠ , SŠ. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa KU - PF, odbor učiteľstvo akademických predmetov Bio - CH. nástup možný ihneď.Kontakt: 0904 187 784,
 • Hľadám prácu učiteľky ekonomických predmetov v Žilinskom kraji. Momentálne som študentka 5. - ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave na Národohospodárskej fakulte. Kontakt: Bc. Ivana Kužmová, 0903 205 641,
 • Hľadám si prácu učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii SJL - OBN, vyštudovaný odbor SJL-OBN UMB v Banskej Bystrici na skrátený úväzok (ako zástup počas MD, RD, PN), možné 2 dni v týždni, v pondelok a piatok, prípadne prácu na celý úväzok od januára-februára 2014. Mám prax 2 roky na gymnáziu, skúsenosti s vedením krúžku. Som prispôsobivá, pracovitá, zodpovedná, tvorivá. Kontakt : Mgr. Marianna Žideková, 0904 925 562, .

Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky