Inšpirujeme sa navzájom

 

Krajský stredoškolský parlament (KSP) za oblasť Kysúc zorganizoval dňa 05.02.2019 v priestoroch firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. prehliadku najlepších aktivít stredných škôl Kysúc, ktoré sa konajú počas školského roka. Celkovo sa zúčastnilo 11 stredných škôl v zastúpení: 3 žiaci za každú školu a 10 koordinátorov stredoškolských parlamentov z radov pedagógov za jednotlivé školy.

Medzi tieto stredné školy patria:

Gymnázium J. M. Hurbana Čadca, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Gymnázium Turzovka, Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca, Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, Stredná odborná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca, Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto a Stredná odborná škola technická Čadca.

Prehliadka sa konala pod názvom „Inšpirujeme sa navzájom“, ktorá poukázala na rozmanitosť a pestrosť podujatí žiakov stredných škôl, ktoré sú zamerané na spríjemnenie života žiakov na stredných školách, dobrovoľníctvo, súťaživosť medzi žiakmi a školami, šport a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Každá zúčastnená škola v zastúpení 3 žiakov prezentovala pomocou Power Pointe prezentácie alebo krátkych videí v 10 min. intervaloch to najlepšie zo svojich škôl. Moderátorkou tejto aktivity bola žiačka Obchodnej akadémia D. M. Janotu v Čadci Petronela Chrastinová, ktorá je predsedom KSP za región Kysúc.

Po skončení tejto prvej časti si zúčastnení žiaci stredných škôl mali možnosť vymeniť medzi sebou skúsenosti a poradiť sa, ako takto získané vedomosti použijú na svojich školách. Treťou časťou stretnutia zástupcoch žiakov KSP za región Kysúc bolo stretnutie so zástupcom Rady mládeže Žilinského kraja Ing. Darinou Čiernikovou, ktorá viedla prítomných žiakov k získaniu rôznych soft zručností pri práci s mládežou. Zároveň koordinátori (pedagógovia) z jednotlivých stredných škôl absolvovali ukážku vzdelávania vo firme Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. na najmodernejšej technike 3D prostredí, ktorá slúži vo firme na získavanie zručností pri obsluhe zložitých strojov a pracovných postupov bez potreby super drahého a na čas náročného technického vybavenia. Táto ukážka ukázala pedagógom jednotlivých škôl ich budúcu orientáciu, ktorú prináša 4. technická revolúcia. Bude závisieť len od finančných zdrojov jednotlivých škôl, kedy sa podarí tieto nové prostriedky a metódy zaviesť do škôl.

Touto cestou sa chcem poďakovať firme Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. za vytvorenie príjemného prostredia vrátane celého servisu spojené s konaním tejto aktivity. Zvlášť vedúcej vzdelávacieho strediska firmy Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Ing. Andrei Tuchyňovej za pomoc pri zabezpečovaní jednotlivých častí aktivity. Ďalej chcem poďakovať všetkým koordinátorom a vystupujúcim zástupcom jednotlivých stredoškolských parlamentov za prípravu a realizáciu krásnej akcie. Zároveň sa chcem poďakovať zástupcovi Rady mládeže Žilinského kraja Ing. Darine Čiernikovej za pomoc pri orientácií žiakov jednotlivých stredoškolských parlamentov.

Ing. František Kajánek
Koordinátor KSP za región Kysúc


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky