Štruktúra vzťahov štátnej a verejnej správy

Štruktúra vzťahov štátnej a verejnej správy
Oblasť financovania formát DOC (3,19 MB) 
Oblasť koordinácie výchovného poradenstva v školách a školských zariadeniach formát DOC (39 kB) 
Oblasť prevencie protispoločenskej činnosti formát DOC (39 kB)
Oblasť koordinácie Stredoškolskej odbornej činnosti a predmetových olympiád  formát DOC (39 kB)

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky