Školské zariadenia s právnou subjektivitou

Centrum voľného času, Na stanicu 23, 010 01 Žilina – Bytčica
Telefónne číslo: 041/516 64 73
E-mail: cvc.duriakova@zoznam.sk
Internet: -
Riaditeľ: Mgr. Janka Ďuriaková

Domov mládeže, Nábrežie K. Petroviča 1777, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefónne číslo: 044/552 21 29
E-mail: dmlm@vuczilina.sk
Prezentácia: DM Liptovský Mikuláš
Riaditeľ: Mgr. Milan Vozný

Domov mládeže, Námestie A. Hlinku 62, 034 18 Ružomberok
Telefónne číslo: 044/432 26 01
E-mail: domovmladeze@stonline.sk
Prezentácia: DM Ružomberok
Riaditeľ: Mgr. Katarína Gombaríková

Domov mládeže, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
Telefónne číslo: 041/723 39 29
E-mail: jchdmza@mail.t-com.sk
Prezentácia: DM Žilina
Riaditeľ: Mgr. Juraj Adamík

Štátna jazyková škola, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina
Telefónne číslo: 041/562 03 58
E-mail: sjsza@stonline.sk
Internet: -
Riaditeľ: Mgr. Viola Kramerová

Školský majetok, Kútna 281, 031 01 Demänová
Telefónne číslo: 044/554 93 20
E-mail: sk.m.demenova@stonline.sk
Internet: -
Riaditeľ: Ing. Rastislav Staroň