Prehľad stredných škôl a školských zariadení v Žilinskom kraji

Prehľad stredných škôl a školských zariadení v Žilinskom kraji

Prehľad škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŽSK
k 1. 9. 2004
formát DOC (144,5 kB)formát ZIP (16,3 kB)
Prehľad stredných škôl v pôsobnosti ŽSK - počty žiakov a tried
v školskom roku 2004/2005 
formát DOC (144,5 kB)