Inovácie vo výchove a vzdelávaní v stredných školách Žilinského kraja

Inovácie vo výchove a vzdelávaní v stredných školách Žilinského kraja

– regionálna konferencia pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja –

Miesto: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
Termín: 12. 06. 2009

Program:

09.00 - 09.15 Otvorenie
Ing. Juraj Blanár – predseda Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Dana Weichselgärtner, PhD. – riaditeľka odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja

Rozvojové projekty Ministerstva školstva SR

09.15 - 09.30 „Realizácia projektu Otvorená škola 2008"
(rozvojový projekt: Otvorená škola – informačná spoločnosť)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Ing. Marta Berešíková a Ing. Renáta Fojcíková

09.30 - 09.45„Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice“
(rozvojový projekt: Elektronizácia a revitalizácia školského zariadenia)
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Anna Ďurčeková

09.45 - 10.00 „Učme sa cudzie jazyky moderne a efektívne“
(rozvojový projekt: Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy)
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
PaedDr. Jana Daubnerová

10.00 - 10.15 „Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti“
(rozvojový projekt: Grafické systémy v odbornom vyučovaní)
Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin
Ing. Ľubomír Matejíčka

10.15 - 10.30 „Enviroprojekt“
(projekt: Enviroprojekt)
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
RNDr. Anna Nebusová, príspevok žiakov

10.30 - 10.45 „Viem, zachránim život“
(rozvojový projekt: Zdravie na školách)
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
PaedDr. Anna Skorková

10.45 - 11.00 Diskusia

11.00 - 11.15 Prestávka

Program celoživotného vzdelávania

11.15 - 11.30 „VETPRO – projekt pre učiteľov“
(program LLP - Leonardo da Vinci)
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Bc. Peter Pirončiak

11.30 - 11.45 „Život, učenie a práca mládeže v EÚ – hodnotový systém mladých v Nemeckej spolkovej republike a u nás“
(program LLP – Comenius – Bilaterálne školské partnerstvá)
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Mgr. Tibor Mažári

11.45 - 12.00 „Zahraničná stáž žiakov v počiatočnej odbornej príprave“
(program LLP – Leonardo da Vinci)
Spojená škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Mgr. Ing. Andrej Opálený

12.15 - 12.30 „Prínos projektového vyučovania pre inovácie vyučovania“
(program LLP – Comenius – Školské partnerstvá)
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo
Ing. Mária Košútová

Operačný program Vzdelávanie

12.30 - 12.45 „Výučbou robotizácie a informatiky k úspešnému uplatneniu na trhu“
(projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú)
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
Mgr. Elena Skotnická

12.45 - 13.00