Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Inovácie vo výchove a vzdelávaní v stredných školách Žilinského kraja

Inovácie vo výchove a vzdelávaní v stredných školách Žilinského kraja

– regionálna konferencia pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja –

Miesto: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina
Termín: 12. 06. 2009

Program:

09.00 - 09.15 Otvorenie
Ing. Juraj Blanár – predseda Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Dana Weichselgärtner, PhD. – riaditeľka odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja

Rozvojové projekty Ministerstva školstva SR

09.15 - 09.30 „Realizácia projektu Otvorená škola 2008"
(rozvojový projekt: Otvorená škola – informačná spoločnosť)
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Ing. Marta Berešíková a Ing. Renáta Fojcíková

09.30 - 09.45„Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice“
(rozvojový projekt: Elektronizácia a revitalizácia školského zariadenia)
Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
Anna Ďurčeková

09.45 - 10.00 „Učme sa cudzie jazyky moderne a efektívne“
(rozvojový projekt: Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy)
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
PaedDr. Jana Daubnerová

10.00 - 10.15 „Strojárstvo má budúcnosť aj pre naše deti“
(rozvojový projekt: Grafické systémy v odbornom vyučovaní)
Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, Martin
Ing. Ľubomír Matejíčka

10.15 - 10.30 „Enviroprojekt“
(projekt: Enviroprojekt)
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
RNDr. Anna Nebusová, príspevok žiakov

10.30 - 10.45 „Viem, zachránim život“
(rozvojový projekt: Zdravie na školách)
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, Čadca
PaedDr. Anna Skorková

10.45 - 11.00 Diskusia

11.00 - 11.15 Prestávka

Program celoživotného vzdelávania

11.15 - 11.30 „VETPRO – projekt pre učiteľov“
(program LLP - Leonardo da Vinci)
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Bc. Peter Pirončiak

11.30 - 11.45 „Život, učenie a práca mládeže v EÚ – hodnotový systém mladých v Nemeckej spolkovej republike a u nás“
(program LLP – Comenius – Bilaterálne školské partnerstvá)
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Mgr. Tibor Mažári

11.45 - 12.00 „Zahraničná stáž žiakov v počiatočnej odbornej príprave“
(program LLP – Leonardo da Vinci)
Spojená škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš
Mgr. Ing. Andrej Opálený

12.15 - 12.30 „Prínos projektového vyučovania pre inovácie vyučovania“
(program LLP – Comenius – Školské partnerstvá)
Spojená škola, Slanická osada, Námestovo
Ing. Mária Košútová

Operačný program Vzdelávanie

12.30 - 12.45 „Výučbou robotizácie a informatiky k úspešnému uplatneniu na trhu“
(projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú)
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
Mgr. Elena Skotnická

12.45 - 13.00 „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“
(projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú)
odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja
PaedDr. Peter Majer

13.00 Diskusia, záver

Žilinský samosprávny kraj
odbor školstva
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky