odbor školstva a športu

 

Kontakt - zamestnanci odboru

Kontakt - stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja