Stredoškolský podnikateľský zámer 2014

 

Štvrtý ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2014 bol vyhlásený v októbri 2013. Do termínu uzávierky v januári 2014, bolo do súťaže prihlásených celkom 37 podnikateľských zámerov študentov stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja.
Výsledky súťaže boli vyhlásené 8. apríla 2014 v rámci 8. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov.
Víťazom 4. ročníka súťaže sa stal Marek Marušin, študent SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok so zámerom „INQUIRE – mobilná služba pre obce a mestá“.
K ďalším oceneným študentom patria Mária Kullová, Gabriela Oravcová, Veronika Jurčagová z Obchodnej akadémie Čadca so zámerom „E3H workbook company - spoločnosť na výrobu a predaj inovatívneho elektronického zošita“ a Veronika Paľová, Spojená škola Tvrdošín so zámerom „Mobilná aplikácia – Activity na vyučovaní cudzích jazykov a odborných predmetov“.
V rámci 4. ročníka súťaže bola udelená aj mimoriadna CENA SYMPATIEsúťažnému zámeru Veroniky Zbojovej, študentky SŠ Tvrdošín s názvom „Na zákusok do Londýna“