Stredoškolský podnikateľský zámer 2013

Tretí ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2013 bol vyhlásený v septembri 2012. Do termínu uzávierky, v januári 2013, bolo do súťaže prihlásených celkom 39 podnikateľských zámerov študentov stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja.
Výsledky súťaže boli vyhlásené 20. februára 2013 v rámci 7. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov.
Víťazom 3. ročníka súťaže sa stal Dominik Krakovský, študent SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši so zámerom „Každý šťuk sa počíta“ (znižovanie nákladov za elektrickú energiu a využitie odpadového tepla a slnečnej energie).
K ďalším oceneným študentom patria Mário Reinhardt, študent Spojenej školy Turany so zámerom „RENEGADER – návrh a výroba luxusných drevených súprav do kúpeľní“ a Jozef Marko, študent Gymnázia J. Lettricha Martin so zámerom „Vývoj aplikácií pre Android“.