Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Stredoškolský podnikateľský zámer

Realizácia schémy ocenenia „Stredoškolských podnikateľský zámer“ má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Ocenenie je určené študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja a predmetom súťaže je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Prihlásené podnikateľské zámery hodnotí 5 členná odborná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

V rámci ocenenia budú každoročne odmeňované tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery.

Realizácia schémy ocenenia je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2007 - 2013, a sleduje plnenie cieľov definovaných najmä v oblasti Ľudské zdroje a v oblasti Poznatková ekonomika.

Dokumenty:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky