Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Projekt S Krakonošem u počítače

V priebehu mesiaca marec sa na Obecnom úrade v Zuberci realizovalo informačné stretnutie k projektu s názvom „S Krakonošem u počítače“. Stretnutie koordinoval Odbor regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja za účelom prípravy pilotného overenia projektu, nadviazania spolupráce medzi obcou Zuberec a občianskym združením Most ke vzdělání – Bridge to Education, o.z. z Českej republiky.
 
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sa realizovala v priebehu mesiacov apríl-jún 2008 výučba 4 počítačových kurzov. Účastníci vzdelávania boli rozdelení podľa doterajších počítačových skúseností do jednotlivých skupín, pričom v každej skupine sa vzdelávalo 22 frekventantov. Školenia prebiehali trikrát do týždňa v spolupráci s lektormi zo Základnej školy v Zuberci a lektormi z Konzultačného a informačného centra EDUKOS, Dolný Kubín. Projekt je realizovaný v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky