Projekt S Krakonošem u počítače

V priebehu mesiaca marec sa na Obecnom úrade v Zuberci realizovalo informačné stretnutie k projektu s názvom „S Krakonošem u počítače“. Stretnutie koordinoval Odbor regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja za účelom prípravy pilotného overenia projektu, nadviazania spolupráce medzi obcou Zuberec a občianskym združením Most ke vzdělání – Bridge to Education, o.z. z Českej republiky.
 
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu sa realizovala v priebehu mesiacov apríl-jún 2008 výučba 4 počítačových kurzov. Účastníci vzdelávania boli rozdelení podľa doterajších počítačových skúseností do jednotlivých skupín, pričom v každej skupine sa vzdelávalo 22 frekventantov. Školenia prebiehali trikrát do týždňa v spolupráci s lektormi zo Základnej školy v Zuberci a lektormi z Konzultačného a informačného centra EDUKOS, Dolný Kubín. Projekt je realizovaný v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.