Katalóg investičných príležitostí v ŽSK

Žilinský samosprávny kraj, s cieľom podpory prílevu investícií, pripravuje spracovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK, ktorý bude obsahovať:

  • komplexný zdroj informácií pre investorov o stave investičného prostredia
  • informácie o vybraných investičných príležitostiach členené podľa subregiónov ŽSK (základné údaje o „brownfields“, „greenfields“ a nevyužívaných kultúrno - historických pamiatkach)

Publikovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK:

  • reprezentačný plnofarebný tlačený katalóg v dvoch jazykových mutáciách
  • internetová verzia

Spracovanie a publikovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK vychádza z realizácie opatrenia 2B.3.1 - Zabezpečenie rozvoja priemyslu a služieb na báze inovácií, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2007-2013 a bude aj nástrojom na prezentovanie kraja a jeho subregiónov ako lokality s nezanedbateľným investičným potenciálom a teda atraktívnej pre záujemcov o investovanie.