Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Katalóg investičných príležitostí v ŽSK

Žilinský samosprávny kraj, s cieľom podpory prílevu investícií, pripravuje spracovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK, ktorý bude obsahovať:

  • komplexný zdroj informácií pre investorov o stave investičného prostredia
  • informácie o vybraných investičných príležitostiach členené podľa subregiónov ŽSK (základné údaje o „brownfields“, „greenfields“ a nevyužívaných kultúrno - historických pamiatkach)

Publikovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK:

  • reprezentačný plnofarebný tlačený katalóg v dvoch jazykových mutáciách
  • internetová verzia

Spracovanie a publikovanie Katalógu investičných príležitostí v ŽSK vychádza z realizácie opatrenia 2B.3.1 - Zabezpečenie rozvoja priemyslu a služieb na báze inovácií, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2007-2013 a bude aj nástrojom na prezentovanie kraja a jeho subregiónov ako lokality s nezanedbateľným investičným potenciálom a teda atraktívnej pre záujemcov o investovanie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky