Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2018

Inovačný rozvoj regiónov 2018

Termín konania: 31. máj 2018, od 13:00 hod.

Miesto konania
: budova rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, Aula č. 3

Témy konferencie:


Služby na podporu aktivít malých a stredných podnikov
dostupné v Žilinskom kraji predstavia

- Centrum pre transfer technológií Žilinskej univerzity
- Slovenská inovačná a energetická agentúra
- Úrad priemyselného vlastníctva
- SBA – Národné podnikateľské centrum Žilina

Inovácie ako nástroj rozvoja
- Inovácie ovplyvňujú náš každodenný život, uľahčujú riešenie mnohých problémov. V rámci tohto bloku sa predstavia príklady inovačných prístupov z oblasti podnikania, vzdelávania, či riešenia pre komunity.

- Comblax, s.r.o., Roman Lisičan
- M2M Soluions, s.r.o.,
- MindBox VR Slovakia, s.r.o., Peter Tomašovič
- Náruč – Pomoc deťom v kríze, n.o., Jana Braciníková
- SmartBooks, a.s., Peter Belan
- Stopka, n.o., Roman Martinovič

Best Guest
– svoj príbeh a prístup k podnikaniu (a životu) predstavia

- Jozef Mičo, Stavmit, s.r.o.
- Martin Adámek, InLoop, s.r.o.

Moderovaná diskusia na tému možností a perspektívy rozvoja Žilinského kraja


Moderuje – Florián Kevický, Ipesoft

Večer inovácií
– vyhlásenie výsledkov súťaží Inovácia Žilinského kraja 2017 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2018 spojené s neformálnym networkingom

Sprievodné podujatie:


FUTURIKON – prehliadka technológií budúcnosti a Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

Viac na stránke www.irr.sk