Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Klastrové iniciatívy

Potreba podpory rozvoja inovácií a technologicky orientovaného priemyslu je sformulovaná aj v dokumente "Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja". 

Jedným z navrhovaných projektov na podporu inovácií, ktorý je aj nástrojom na zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti nášho regiónu je podpora vzniku a rozvoja odvetvových klastrov. 

Na základe analýz bol v Žilinskom regióne identifikovaný vysoký potenciál vzniku klastrov hlavne v odvetviach:

  • cestovného ruchu
  • automobilového priemyslu
  • informačných a komunikačných technológií
  • drevospracujúceho priemyslu

Aktivity realizované na podporu založenia regionálnych klastrov:

  • seminár o klastrovej iniciatíve pre tvorcov politík a rozhodnutí
  • workshop o klastroch
  • príručka pre založenie klastra (Sprievodca klastrom)
  • realizované školenia klaster manažérov (6-11/ 2007)

Najväčší pokrok zaznamenali Žilinskom regióne dve klastrové iniciatívy – klaster informačno-komunikačných technológií a klaster cestovného ruchu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky