Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu

V rámci projektu Žilinská inovačná politika - ZIP boli zmapované aj predpoklady klastra cestovného ruchu v regiónoch Liptov a Turiec.

Dňa 28. apríla 2008 sa konalo stretnutie hlavných aktérov cestovného ruchu v Liptove, na ktorom sa účastníci dohodli, že založia prvý klaster cestovného ruchu na Slovensku. 

Zakladajúcimi členmi klastra sa za samosprávu stali Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. Ďalšími zakladajúcimi členmi sú strediská cestovného ruchu : Jasná Nízke Tatry, Aquapark Tatralandia, Thermal Park Bešeňová a Skipark Ružomberok. 

Hlavným poslaním klastra bude spoločne koordinovať, plánovať a marketingovo podporovať rozvoj cestovného ruchu v Liptove. 

Viac info na www.klasterliptov.sk