Inovácia Žilinského kraja

Inovácia Žilinského kraja 2019 – hľadáme inovátorov !

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.

V rámci 13. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách: 
1. kategória „Malé a stredné podniky“, 
2. kategória „Regionálny rozvoj“.

  • Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.
  • Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2019.
  • Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2020, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe vyhlásené kategórie.

Súvisiace dokumenty:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky