Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Inovácia Žilinského kraja

Inovácia Žilinského kraja 2018 – hľadáme inovátorov !

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom. V rámci 12. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Inovačné ocenenie bude aj v tomto ročníku udeľované v dvoch kategóriách: 
1. kategória „Malé a stredné podniky“, 
2. kategória „Regionálny rozvoj“. 

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja.

 

 

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2018.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení na konferencii Inovačný rozvoj regiónov 2018, získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

 

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe vyhlásené kategórie.

Súvisiace dokumenty:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky