Inovácia Žilinského kraja 2017

Zoznam účastníkov prihlásených do ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2017“ v jednotlivých kategóriách


Malé a stredné podniky

 • Comblax, s.r.o. Homokinetický kĺb GECIK - veľký rozsah pohybu a presné polohovanie
 • ECM Systems, s.r.o. Systém pre environmentálne merania v interiéri a exteriéri
 • iHouse Control, s.r.o. Hippo System - riadiaci systém pre inteligentný dom
 • jaRealitka, s.r.o. Portál na podporu súkromného predaja nehnuteľností
 • KROS, a.s. Žilina ONIX - podnikový informačný systém
 • M2M Solutions, s.r.o. Seasy - systém pre kapacitné plánovanie a riadenie projektov
 • MindBox VR Slovakia, s.r.o. MindBox VR - nástroj na tvrobu interaktívnych simulačných tréningov
 • SmartBooks, a.s. SmartBooks - inteligentný domáci učiteľ pre deti
 • Stopka, n.o. Corvus - efektívne využívanie smartfónov používateľmi so špecifickými potrebami
 • UNIVENTA, s.r.o. Modulárny systém chladenia a kúrenia DELGADO

Regionálny rozvoj

 • Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha Martin Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho - Tótha v Martine
 • Brána Turca / Hemibos Ante Portas, o.z. Diškurovanie pri káve o histórii ako nástroj budovania komunity
 • Mesto Liptovský Mikuláš Dobrovoľnícka činnosť - nástroj na zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Mesto Žilina SMS tiesňová linka Mestskej polície - možnosť kontaktu pre občanov s poruchou sluchu a reči
 • Náruč - Pomoc deťom v kríze, o.z. Detské advokačné centrum Náruč - komplexná pomoc ohrozenému dieťaťu
 • Univerzitná knižnica ŽU v Žiline Inteligentné veci v knižnici - zvyšovanie komfortu a zatraktívnenie služieb
 • Živé námestie, o.z. Liptovský Mikuláš Oživovanie historického centra mesta a jeho zatraktívňovanie pre návštevníkov

 

Výsledky 11. ročníka inovačného ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2017 v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci 12. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 .

Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť UNIVENTA, s.r.o.

Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stalo združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze,o.z.