Inovácia Žilinského kraja 2012

 

Zoznam prihlásených účastníkov ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2012“ v jednotlivých kategóriách:
kategória Malé a stredné podniky:

ATTACK, s.r.o.

Drevosplyňujúci kotol ATTACK DPX 25 Lambda - účinný a ekologický zdroj tepla

FIVING, s.r.o.

Chiller - zariadenie pre efektívne ochladzovanie a odvlhčovanie bioplynu

PD Kľačianska Magura, družstvo

Výroba tradičných špecialít z ovčieho mlieka - ovčí hrudkový syr salašnícky, ovčí údený syr salašnícky, ovčia bryndza salašnícka

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Videoškolenie - audiovizuálna nahrávka školenia dostupná on-line - moderná forma vzdelávania

TrashOut, s.r.o.

TrashOut - lokalizácia nelegálnych skládok odpadu pomocou mobilu

VÝVOJ Martin, a.s.

TATRAPAN 8x8 CC - nosič kontajnerov, obrnené vozidlo s unikátnymi vlastnosťami podvozku

kategória Regionálna rozvoj:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš
Bezpečnejšie školy pre deti - prevencia náboženského extrémizmu v školách

Centrum sociálnych služieb Fantázia a Chrabromil o.z.
Putovná výstava s názvom "Svet fantázie inými rukami" - búranie predsudkov verejnosti voči ťažko zdravotne znevýhodneným

DSS a zariadenie pre seniorov Horelica 
Skvalitnenie poskytovaných služieb zavedením inovatívnych prístupov a metód

DSS a zariadenie pre seniorov Tvrdošín
Premena vestibulu a vytvorenie návštevnej miestnosti - upevnenie a rozvoj kontaktov s okolím

Mesto Martin
Pohybom ku zdraviu v zrelom veku – vybudovanie “Chodníka zdravia“

Mesto Ružomberok
Cesta za dobrodružstvom - spojenie miestnych atrakcií do outdoorovej trasy určenej najmä pre rodiny

Náruč - Pomoc deťom v kríze, o.z.
Poradne Náruč – komplexné riešenia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách v žilinskom kraji

Peter Vaněk - DOBRÉ SLUŽBY
Medvedia štôlňa, jediné staré banské dielo sprístupnené pre verejnosť v regióne Liptova

Záhrady Pončák, s.r.o.
Ako môže záhradné centrum na vidieku obohatiť, skrášliť a vzdelávať priľahlý región

Výsledky 6. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2012“ v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci 7. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2013 dňa 20. februára 2013.
Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s.
Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stalo združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze, o.z.

 

 

Inovácia Žilinského kraja 2012