Inovácia Žilinského kraja 2010

Zoznam prihlásených účastníkov ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2010“ v jednotlivých kategóriách:

Kategória Malé a stredné podniky:

 • BJ Energy Group, s.r.o., Žilina - Vývoj automatického kotla s riadeným spaľovaním tuhých palív - biomasy s vysokou účinnosťou a nízkou produkciou emisií
 • DUEL Námestovo, s.r.o. - Inovácia regulátorov DX4233 - rozšírenie funkčných vlastností
 • ELMAX Žilina, a.s. - Zavedenie technológie nanášania napeňovaného polyurethánového tesnenia do výroby rozvádzačových skríň
 • GiTy - Slovensko, a.s. Martin - Videokonferenčné systémy v prostredí Jesseniovej lekárskej fakulty univerzity Komenského v Martine - prostriedok k dosiahnutiu špičkovej multimediálnej komunikácie
 • GOGO services, s.r.o. Klokočov - Sudopark - tradičné Kysucké chalupárenie spojené so severským spôsobom kúpania vo vykurovaných sudoch
 • IPESOFT spol. s.r.o. Žilina -  PM Toolkit (Performance Monitoring Toolkit) - automatické monitorovanie efektivity využitia strojov a pracovnej sily v priemyselnej výrobe
 • KPK, s.r.o., Martin - Komplexná dodávka špeciálnych procesných (technologických) žeriavov pre veľmi ťažké prevádzky a špeciálne automatizované skladové systémy
 • Lion Teleservices SK, s.r.o., Žilina - Perfekt Invitation - efektívny proces pozývania na akcie s vyskou mierou účasti
 • MONT IRP, spol. s.r.o., Žilina - Výroba, dodávka a montáž cestných a železničných mostov - rozšírenie výrobného programu

Kategória Regionálny rozvoj:

 • Gymnázium sv. Andreja Ružomberok - Vyučovanie prostredníctvom 3D projekcie - vysoký stupeň zážitkovéj formy vyučovania
 • Terchová pre všetkých, n.o. - Terchová pre všetkých – séria webových stránok sprístupňujúca široké informácie o Terchovej kliknutím z ktoréhokoľvek kúta sveta
 • Truc Sphérique, o.z. - Kinobus (nielen) filmový festival - putovanie diváka za kinom po malých obecných sálach spojené s prednáškami a diskusiou
 • Turistická informačná kancelária mesta Žilina- Elektronický monitoring - získavanie spätnej väzby a názorov od návštevníkov Žiliny a ich využitie v cielenom marketingu
 • Turčianske Teplice, mesto - Nové Digitálne mesto Turčianske Teplice - Civitas.sk, miesto združujúce samosprávy a platforma pre elektronickú komunikáciu verejnosti s úradmi
 • Vedecko - technologický park Žilina - Povolanie podnikateľ - vzdelávanie v oblasti podnikania na vysokej škole realizované zážitkovou formou

 

Výsledky 4. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2010“ v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci 5. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2011 dňa 3. mája 2011.

Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť IPESOFT spol. s.r.o. Žilina.

Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stal Vedecko – technologický park Žilina.