Inovácia Žilinského kraja 2009

Zoznam účastníkov prihlásených do 3. ročníka inovačného ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2009

  • kategória „Malé a stredné podniky“:

CEIT SK, s.r.o. Žilina - Autonómny logistický ťahač - bezobslužný robotický systém na manipuláciu s materiálom hlavne v priemyselných podnikoch

FIVING, s.r.o. Liptovský Mikuláš - Tepelné čerpadlo STRIBOG – efektívny a účinný zdroj tepla

GiTy Slovensko, a.s. Martin - Bezdrôtové pripojenie do intranetovej a internetovej siete v Martinskej fakultnej nemocnici

GS1 Slovakia, Žilina - RFID Lab - Laboratórium automatickej identifikácie tovaru a služieb

IPA Slovakia, Žilina - Univerzálna inovačná metodika a Akadémia inovácií

I.TRAN, s.r.o. Turzovka - Denná starostlivosť o zdravie - kolekcia funkčných termodoplnkov

Jozef Badánik – BADAS Ružomberok - Salaš Krajinka - tradičné ovčie produkty a ich prezentácia v originálnom prostredí salaša

MACRO COMPONENTS, s.r.o. Žilina - ABONENT - systém pre správu dávok v hmotnej núdzi určený pre inštitút osobitného príjemcu

RM Strojex, s.r.o. Čadca - Vákuové dyhovacie zariadenie VDL 3000

SAMAD, s.r.o. Žilina - Technický servis obrábacích kvapalín - efektívny proces čistenia kovoobrábacích strojov

  • kategória „Regionálny rozvoj“:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš - A škola bude hrou - zníženie počtu detí nepripravených na nástup do 1. ročníka základnej školy

Klaster LIPTOV - Regionálna zľavová karta - LIPTOV Region Card

Klaster TURIEC - Skipas TURIEC - riešenie komplexnej ponuky služieb zimnej dovolenky v regióne Turiec

Mesto Dolný Kubín - Uplatnenie moderných technologických prístupov v sociálnych službách

Mesto Turčianske Teplice - Digitálne mesto Turčianske Teplice - vybavovanie najčastejších úradných výkonov prostredníctvom internetu

Obec Mošovce - Renovácia námestia - Rínku v Mošovciach,komplexné riešenie centrálneho priestoru v obci

Slovenský cykloklub - regionálne stredisko Turzovka - Obnova a údržba cykloturistických a turistických trás v ŽSK v roku 2009

Truc sphérique - kultúrne centrum Stanica Žilina – Záriečie - S2 - nový alternatívny priestor pre súčasné divadlo pod nadjazdom Rondel

Turistická informačná kancelária mesta Žilina - Inovatívne produkty TIK mesta Žilina na podporu mestského turizmu v čase hospodárskej krízy. Podpora ekologickej mobility a integrácia zdravotne znevýhodnených skupín

  • Výsledky 3. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2009“ v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci štvrtého ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2010 (www.irr.sk) dňa 10. mája 2010.
  • Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť Fiving, s.r.o. Liptovský Mikuláš
  • Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stalo mesto Dolný Kubín
  • "Inovácia Žilinského kraja 2009" - publikácia

Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky