Inovácia Žilinského kraja 2008

Po skúsenostiach z realizácie 1. ročníka ocenenia, došlo k rozšíreniu možnosti účasti v kategórii „Malé a stredné podniky“ aj o podniky podnikajúce v oblasti poskytovania služieb.


Prihlásení do súťaže „Inovácia Žilinského kraja 2008“ v jednotlivých kategóriách:
„Regionálny rozvoj“: 

 • Liptovské múzeum Ružomberok: Využitie ľudského kapitálu pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivačných prác,absolventskej praxe, edukačných aktivít a zriadenia chráneného pracoviska
 • Mesto Liptovský Mikuláš: Mikulášske leto - miestna kultúra a zvyky cielene prezentované počas 8 tematických víkendov
 • Mesto Dolný Kubín: O päť minút dvanásť - sieť zariadení a systém krízovej intervencie v prospech marginalizovaných jedincov, rodín a skupín občanov mesta
 • Mesto Žilina: Klientské centrum - komplexné služby mesta, pracovisko Dopravného podniku mesta Žilina a časť agendy Policajného zboru pod jednou strechou
 • Mesto Turčianske Teplice: Poukážkový systém mesta Turčianske Teplice - zvýšenie dopytu po verejných službách ako kultúra, šport, sociálne služby, komunálne služby a vzdelávanie.
 • Obec Terchová: Relaxačno - informačné centrum Terchovec - rozšírenie a skvalitnenie ponuky voľno časových aktivít a podpora cestovného ruchu

„Malé a stredné podniky“:

 • Elkond HHK, a.s.: Tvorba technických požiadaviek na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari – smernica pre návrh, realizáciu a kontrolu
 • driveING, s.r.o.: Hasičský výcvikový trenažér - trenažér pre potreby výcviku záchranárov a hasičov
 • GiTy Slovensko, a.s.: Optimalizácia výroby prostredníctvom kamerového a monitorovacieho systému
 • I.TRAN, s.r.o.: Termobielizeň - funkčná bielizeň s inovovaným zložením a antibakteriálnou úpravou na báze striebra
 • Relaxos, s.r.o.: Webový rezervačný portál Relaxos.sk zameraný na kúpeľné a relaxačné pobyty
 • SUNFLOVV, s.r.o.: PROTEUS2 - nový pohľad na informačnú bezpečnosť a jej komplexné riešenie
 • ETC, s.r.o.: Digitálny USB osciloskop M595 s unikátnym frekvenčným rozsahom 350 MHz a špičkovou rýchlosťou vzorkovania 

Výsledky 2. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2008“ v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci tretieho ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2009 (www.irr.sk) dňa 2. apríla 2009. 

Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť I.TRAN,s.r.o. Turzovka.
Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stalo mesto Turčianske Teplice.