Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Inovácia Žilinského kraja 2008

Po skúsenostiach z realizácie 1. ročníka ocenenia, došlo k rozšíreniu možnosti účasti v kategórii „Malé a stredné podniky“ aj o podniky podnikajúce v oblasti poskytovania služieb.


Prihlásení do súťaže „Inovácia Žilinského kraja 2008“ v jednotlivých kategóriách:
„Regionálny rozvoj“: 

 • Liptovské múzeum Ružomberok: Využitie ľudského kapitálu pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivačných prác,absolventskej praxe, edukačných aktivít a zriadenia chráneného pracoviska
 • Mesto Liptovský Mikuláš: Mikulášske leto - miestna kultúra a zvyky cielene prezentované počas 8 tematických víkendov
 • Mesto Dolný Kubín: O päť minút dvanásť - sieť zariadení a systém krízovej intervencie v prospech marginalizovaných jedincov, rodín a skupín občanov mesta
 • Mesto Žilina: Klientské centrum - komplexné služby mesta, pracovisko Dopravného podniku mesta Žilina a časť agendy Policajného zboru pod jednou strechou
 • Mesto Turčianske Teplice: Poukážkový systém mesta Turčianske Teplice - zvýšenie dopytu po verejných službách ako kultúra, šport, sociálne služby, komunálne služby a vzdelávanie.
 • Obec Terchová: Relaxačno - informačné centrum Terchovec - rozšírenie a skvalitnenie ponuky voľno časových aktivít a podpora cestovného ruchu

„Malé a stredné podniky“:

 • Elkond HHK, a.s.: Tvorba technických požiadaviek na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari – smernica pre návrh, realizáciu a kontrolu
 • driveING, s.r.o.: Hasičský výcvikový trenažér - trenažér pre potreby výcviku záchranárov a hasičov
 • GiTy Slovensko, a.s.: Optimalizácia výroby prostredníctvom kamerového a monitorovacieho systému
 • I.TRAN, s.r.o.: Termobielizeň - funkčná bielizeň s inovovaným zložením a antibakteriálnou úpravou na báze striebra
 • Relaxos, s.r.o.: Webový rezervačný portál Relaxos.sk zameraný na kúpeľné a relaxačné pobyty
 • SUNFLOVV, s.r.o.: PROTEUS2 - nový pohľad na informačnú bezpečnosť a jej komplexné riešenie
 • ETC, s.r.o.: Digitálny USB osciloskop M595 s unikátnym frekvenčným rozsahom 350 MHz a špičkovou rýchlosťou vzorkovania 

Výsledky 2. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2008“ v oboch kategóriách, boli vyhlásené v rámci tretieho ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2009 (www.irr.sk) dňa 2. apríla 2009. 

Víťazom kategórie „malé a stredné podniky“ sa stala spoločnosť I.TRAN,s.r.o. Turzovka.
Víťazom kategórie „regionálny rozvoj“ sa stalo mesto Turčianske Teplice.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky