Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Inovácia Žilinského kraja 2007

„Inovácia Žilinského kraja 2007“ - ocenenia odovzdané počas konania druhého ročníka konferencie „Inovačný rozvoj regiónov“ konanej dňa 29.1.2008 

Ocenenie udeľované v 2 kategóriách: 
Kategória malé a stredné podniky (mikropodniky, MSP a živnostníci podnikajúci v oblasti priemyselnej výroby)
prihlásení:
- Ing. Štefan Sivák KOMPLEX - systém na označovanie a vytyčovanie inžinierskych sietí – Smart RFID Systém 
- Varico Žilina - zariadenie ručnej povrchovej úpravy (úprava povrchu práškovým plastom výrobkov väčších rozmerov a vyššej hmotnosti) 
- IPESOFT Žilina - softvérový produkt na tvorbu aplikácií pre priemysel v oblasti automatizácie a riadenia výroby 
- Polytex - tenkovrstvá omietka v pastovitej forme, ktorá vytvára tepelnú bariéru – ACTIN FIS-THERMO, ocenená cenou Grand Prix na medzinárodnom stavebnom veľtrhu For Arch v 2007
- CEIT Žilina - aplikácia nástrojov inovatívneho konceptu digitálneho podniku v podmienkach automobilovej výroby 
- EMTEST Žilina - bezhotovostný platobný systém MIJOLA vo verejnej doprave - víťaz v kategórii malé a stredné podniky

Kategória regionálny rozvoj (miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia pôsobiace v regionálnom rozvoji)
prihlásení:
- A – projekt, n. o., L. Hrádok - podpora projektového vyučovania na stredných školách Liptova
- Združenie Lietavského Panstva, o. z., - Ekoskanzen „Malý svet Veľkých prekvapení“
- Mesto Rajecké Teplice - projekt „Putovanie Rajeckou dolinou“
- BIOMASA Kysucký Lieskovec - Integrovaný inovatívny prístup a logistika pre využívanie energie z biomasy
- Obec Necpaly - výstavba a sprevádzkovanie prototypovej obecnej malej vodnej elektrárne využívajúcej slovenské patentovo chránené technické riešenie – Vodný kolesový motor - víťaz v kategórii regionálny rozvoj


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky