Inovácia Žilinského kraja 2007

„Inovácia Žilinského kraja 2007“ - ocenenia odovzdané počas konania druhého ročníka konferencie „Inovačný rozvoj regiónov“ konanej dňa 29.1.2008 

Ocenenie udeľované v 2 kategóriách: 
Kategória malé a stredné podniky (mikropodniky, MSP a živnostníci podnikajúci v oblasti priemyselnej výroby)
prihlásení:
- Ing. Štefan Sivák KOMPLEX - systém na označovanie a vytyčovanie inžinierskych sietí – Smart RFID Systém 
- Varico Žilina - zariadenie ručnej povrchovej úpravy (úprava povrchu práškovým plastom výrobkov väčších rozmerov a vyššej hmotnosti) 
- IPESOFT Žilina - softvérový produkt na tvorbu aplikácií pre priemysel v oblasti automatizácie a riadenia výroby 
- Polytex - tenkovrstvá omietka v pastovitej forme, ktorá vytvára tepelnú bariéru – ACTIN FIS-THERMO, ocenená cenou Grand Prix na medzinárodnom stavebnom veľtrhu For Arch v 2007
- CEIT Žilina - aplikácia nástrojov inovatívneho konceptu digitálneho podniku v podmienkach automobilovej výroby 
- EMTEST Žilina - bezhotovostný platobný systém MIJOLA vo verejnej doprave - víťaz v kategórii malé a stredné podniky

Kategória regionálny rozvoj (miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia pôsobiace v regionálnom rozvoji)
prihlásení:
- A – projekt, n. o., L. Hrádok - podpora projektového vyučovania na stredných školách Liptova
- Združenie Lietavského Panstva, o. z., - Ekoskanzen „Malý svet Veľkých prekvapení“
- Mesto Rajecké Teplice - projekt „Putovanie Rajeckou dolinou“
- BIOMASA Kysucký Lieskovec - Integrovaný inovatívny prístup a logistika pre využívanie energie z biomasy
- Obec Necpaly - výstavba a sprevádzkovanie prototypovej obecnej malej vodnej elektrárne využívajúcej slovenské patentovo chránené technické riešenie – Vodný kolesový motor - víťaz v kategórii regionálny rozvoj


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky