Inovácia Žilinského kraja

Ekonomický rozvoj nie je dnes možný bez schopnosti vytvárať a využívať inovácie, bez kvalitných ľudských zdrojov a bez schopnosti ekonomických subjektov vzájomne spolupracovať. Jedným z nástrojov na zvýšenie konkurencieschopnosti je technologický náskok a kvalita produkcie, čo vyžaduje schopnosť inovovať procesy aj výstupy. 
Realizácia inovačného ocenenia vyplynula z projektu Žilinská inovačná politika ako pilotná aktivita, ktorej cieľom je podpora inovačných aktivít v sektore malých a stredných podnikateľov a u subjektov regionálneho rozvoja a motivácia k inovatívnym riešeniam a projektom prostredníctvom verejného ocenenia inovatívnych lídrov v regióne. 

Ocenenie je udeľované v dvoch kategóriách:

  1. kategória malé a stredné podniky
  2. kategória regionálny rozvoj 

Viac informácií o aktuálnom ročníku, podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v časti Aktuálny ročník