Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Inovácia Žilinského kraja

Ekonomický rozvoj nie je dnes možný bez schopnosti vytvárať a využívať inovácie, bez kvalitných ľudských zdrojov a bez schopnosti ekonomických subjektov vzájomne spolupracovať. Jedným z nástrojov na zvýšenie konkurencieschopnosti je technologický náskok a kvalita produkcie, čo vyžaduje schopnosť inovovať procesy aj výstupy. 
Realizácia inovačného ocenenia vyplynula z projektu Žilinská inovačná politika ako pilotná aktivita, ktorej cieľom je podpora inovačných aktivít v sektore malých a stredných podnikateľov a u subjektov regionálneho rozvoja a motivácia k inovatívnym riešeniam a projektom prostredníctvom verejného ocenenia inovatívnych lídrov v regióne. 

Ocenenie je udeľované v dvoch kategóriách:

  1. kategória malé a stredné podniky
  2. kategória regionálny rozvoj 

Viac informácií o aktuálnom ročníku, podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v časti Aktuálny ročník


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky