Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

IKT klaster – Z@ict

Prípravné práce na založenie klastra prebiehali v období mesiacov november 2007 až apríl 2008, kedy sa uskutočnilo 7 workshopov. Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií Z@ict vznikol podpisom zakladateľskej zmluvy dňa 22.mája 2008 a aktuálne prebieha proces registrácie. Hlavným cieľom tohto záujmového združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj rozvoj celého regiónu. Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. 

IKT klaster Z@ict združuje 12 zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora, ktorými sú Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Slovenská národná knižnica, Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s. r. o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a. s., Ipesoft, spol. s r. o., K + K, a. s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o., a Tesla Liptovský Hrádok, a. s..

Viac info na www.zaict.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky