IKT klaster – Z@ict

Prípravné práce na založenie klastra prebiehali v období mesiacov november 2007 až apríl 2008, kedy sa uskutočnilo 7 workshopov. Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií Z@ict vznikol podpisom zakladateľskej zmluvy dňa 22.mája 2008 a aktuálne prebieha proces registrácie. Hlavným cieľom tohto záujmového združenia právnických osôb je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť tak zvýšenie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj rozvoj celého regiónu. Z@ict by mal zároveň zvýšiť povedomie o sektore informačných a komunikačných technológií a vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií vývoja a výskumu. 

IKT klaster Z@ict združuje 12 zakladajúcich členov zo súkromného, akademického a verejného sektora, ktorými sú Žilinský samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Slovenská národná knižnica, Institute of Next Generation Networks, Vedecko-technologický park, Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s. r. o., Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a. s., Ipesoft, spol. s r. o., K + K, a. s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o., a Tesla Liptovský Hrádok, a. s..

Viac info na www.zaict.sk