Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

   

Budova Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

VZNIK: 1868

O MÚZEU:  

 • je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku
 • základným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na región Oravy
 • spravuje 10 objektov, z ktorých 7 sú národné kultúrne pamiatky
 • rieši vlastné výskumne úlohy, spolupracuje pri vedecko-výskumnej činnosti iných inštitúcií a prostredníctvom edičnej a propagačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej odbornej práce
 • prezentuje zbierkový fond formou expozícií a výstav z oblasti prírody a spoločnosti Oravy vo vlastných i cudzích priestoroch
 • organizuje kultúrno-výchovné a odborné podujatia, zamerané na regionálnu históriu
 • poskytuje informačné a odborno-poradenské služby v súlade so svojim poslaním a zameraním
 • poskytuje sprievodcovské služby v expozíciách a ostatných výstavných priestoroch
 • spolupracuje s pedagógmi oravských škôl formou tematických prednášok, besied predstavujúcich históriu knižnice, spoločnosť a prírodu regiónu Orava
 • súčasťou zbierok je historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice (v oblasti Oravy a Liptova je jedinou zachovanou historickou knižnicou súkromného zberateľa a bibliofila Vavrinca Čaploviča z Jasenovej), ktorý obsahuje 90 484 knižničných jednotiek z obdobia 14. – 20. storočia so zastúpením rukopisov, inkunábul, výtvarnej zbierky, starých máp a rôznorodej odbornej literatúry hlavne európskych autorov
 • múzeum získalo 1. miesto v súťaži Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Pamiatka roka 2006, súťažná kategória Reštaurátorské práce, za obnovu Kaplnky sv. Michala, ktorá je súčasťou NKP Oravský hrad v Oravskom Podzámku

PREVÁDZKY A EXPOZÍCIE MÚZEA:

 • Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne
 • Florinov dom v Dolnom Kubíne – stála expozícia: Pamätná izba T. H. Florina s pôvodným zariadením
 • Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore – stála expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a dlhodobá výstava o živote a tvorbe Mila Urbana
 • Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – literárna expozícia Pavla Országha Hviezdoslava
 • Oravská lesná železnica Oravská Lesná
 • Oravský hrad v Oravskom Podzámku – stále expozície: historická, etnografická, prírodovedecká
 • Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej