Legislatíva ŽSK

 • VZN 2/2003
  o ocenení Žilinského samosprávneho kraja  
 • VZN 3/2004 - úplné znenie
  O používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja  

  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja
 • VZN 4/2004
  O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja 
 • Úplné znenie VZN 23/2010

  VZN 23/2010
  O poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: GRANTOVÝ SYSTÉM ŽSK PRE OBLASŤ KULTÚRY.

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky