Rok 2006

 • Drotária 21. storočia
  Termín: 22. november 2006
 • Medzinárodná konferencia organizovaná poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom - Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  Termín: 30. október 2006
 • Kalokagatia - športová súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
  Termín: 6. - 13. október 2006
 • XVI. ročník tenisového turnaja "KANTOR OPEN" pre pedagogických pracovníkov SR - Žilina
  Termín: 8. - 9. september 2006
 • Majstrovstvá Slovenskej republiky a Slovenský pohár v pretekoch minikár v slalome
  Termín:2. september 2006 - Žilina, 3. september 2006 - Martin
 • III. ročník medzinárodného open turnaja dvojíc v petangu "Hrdinské guľe kpt. Gabčíka" - Rajecké Teplice
  Termín: 20. august 2006
 • XVI. ročník Majstrovstiev SR "Oravský pohár - DREVORUBAČ 2006" - Námestovo
  Termín: 3. -5. august 2006
 • 100 rokov dychovej hudby Predmierčanka - Predmier
  Termín: 15. júl 2006
 • Stopy skazy v prírode – výtvarná súťaž pre žiakov osemročných gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
  Termín: jún 2006
 • Dotyky a spojenia - festival divadiel; organizátor SKD Martin
  Termín: 21. - 27. jún 2006
 • Deň otcov (upútavka na TV Patriot – pod záštitou predsedu a poslancov VÚC)
  Termín: 18. jún 2006
 • Stretnutie mládeže s osobnosťami Slovenska v Koncertnej sále Konzervatória v Žiline
  Termín: 7. jún 2006
 • Stretnutie mládeže s osobnosťami Slovenska v Koncertnej sále Konzervatória v Žiline
  Termín: 7. jún 2006
 • O pohár Predsedu Žilinského samosprávneho kraja – Majstrovstvá stredných škôl v atletike
  Termín: máj 2006
 • Mosty k rodine - regionálna konferencia;zorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ZMOS a Mesto Dolný Kubín.
  Termín: 30. máj 2006
 • Bambiriáda – medzinárodný festival práce s deťmi a mládežou v Žiline a Námestove.
  Termín: 18. – 21. máj 2006
 • Dúhové Brodno - rybársky pretek
  Termín: 6. máj 2006
 • Majstrovstvá Slovenska v tanečných disciplínach IDO - v Liptovskom Hrádku
  Termín: 5. - 7. máj 2006
 • Kniha Kysúc 2005 a Literárny počin 2005 - Kysucká knižnica v Čadci
  Termín: 21. apríl 2006
 • Multikultúrna Európa – literárna súťaž pre študentov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
  Termín: marec 2006
 • O pohár Predsedu Žilinského samosprávneho kraja - Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v basketbale chlapcov
  Termín: marec 2006
 • Priateľské kraje v zjednotenej Európe 2006 – III. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
  Termín: školské kolá – február 2006, oblastné kolá – apríl 2006, krajské kolo – jún 2006

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky