Rok 2017

 

 • Folklórnemu súboru Jedľovina
  za mimoriadny prínos pri zachovávaní, prezentácii a rozvoji ľudových tradícií pri príležitosti 60. výročia jeho založenia
 • Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD.
  za dlhoročný prínos v oblasti vysokého školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu a aktívny rozvoj Žilinskej univerzity
 • PhDr. Kataríne Tomášovej
  za výnimočné športové úspechy v naturálnej kulturistike a fitnes a reprezentáciu Žilinského kraja na slovenskej i svetovej úrovni
 • Jánovi Bartovi
  za celoživotné pôsobenie a tvorivú činnosť v divadelníctve a pri príležitosti životného jubilea 90 rokov
 • Jozefovi Nodžákovi - in memoriam
  za celoživotný prínos v oblasti herectva a tvorby programov pre deti a mládež v úlohe najznámejšieho slovenského detského zabávača „Majstra N“

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky