Rok 2016

 

  • Ľudmile Štrkolcovej
    za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a umeleckú prácu v oblasti detského folklóru
  • Antonovi Blahovi a Márii Blahovej
    za dlhoročnú podporu Kysuckej galérie v Oščadnici
  • Karolovi Herianovi
    za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti pôdohospodárstva a zachovávania tradícií ovčiarstva a salašníctva na Slovensku
  • Michalovi Kováčovi
    za mimoriadny celoživotný prínos pri rozvoji a podpore kultúry na Slovensku
  • Miroslavovi Tumovi
    za mimoriadny celoživotný prínos pri rozvoji vedy a výskumu v Slovenskej republike

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky