Rok 2016

 

 • Ľudmile Štrkolcovej
  za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a umeleckú prácu v oblasti detského folklóru
 • Antonovi Blahovi a Márii Blahovej
  za dlhoročnú podporu Kysuckej galérie v Oščadnici
 • Karolovi Herianovi
  za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti pôdohospodárstva a zachovávania tradícií ovčiarstva a salašníctva na Slovensku
 • Michalovi Kováčovi
  za mimoriadny celoživotný prínos pri rozvoji a podpore kultúry na Slovensku
 • Miroslavovi Tumovi
  za mimoriadny celoživotný prínos pri rozvoji vedy a výskumu v Slovenskej republike

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky