Rok 2013

 

  • Ľudovítovi Pekarovi

za dlhodobú aktívnu prácu a prínos v oblasti zachovávania ľudových tradícií a folklóru pri príležitosti životného jubilea 70 roko

  • PaedDr. Albíne Pánikovej

za celoživotný prínos v oblasti pedagogiky a zachovávania židovskej kultúry

  • prof. Tadeuszovi Zasepovi, PhD.

za mimoriadny prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoja spoločenských a humanitných vied

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky