Rok 2011

 • Marekovi Turčanovi
  za finančnú pomoc pri záchrane jedinečnej technickej pamiatky, úzkorozchodnej parnej lokomotívy Gontkulák ČKD 1441/1928
 • Jozefovi Murínovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti Kultúry a zachovávanie ľudových tradícií a folklóru
 • MUDr. Karolovi Chrenkovi
  za celoživotný prínos v chirurgickej medicíne, záchranu zdravia a životov
 • MUDr. Igorovi Čomborovi, PhD.
  za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva, výchovu lekárov a zásluhu na vybudovaní modernej fakultnej nemocnice v Ružomberku

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky