Návrh osobnosti na ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

Návrhy na udelenie ocenenia ŽSK sa podávajú v termíne do 31. augusta príslušného roka a to písomnou formou:

  • osobne na Úrade ŽSK v Kancelárii predsedu 
  • poštou na adrese:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Kancelária predsedníčky ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina

Návrh musí obsahovať:

1. životopis alebo charakteristiku nominovaného,
2. dôvod na udelenie ocenenia ŽSK a
3. súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov

Formulár na stiahnutie (.doc)

Poďakujme sa takto spoločne významným osobnostiam v našom kraji.
Tešíme sa na Vaše návrhy!


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky