Rok 2018

  

 • Oravskému múzeu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
  pri príležitosti 150. výročia jeho vzniku
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru Poluvsie
  pri príležitosti 90. výročia jeho vzniku
 • Jánovi Kožuchovi
  za celoživotný prínos v oblasti rozvoja profesionálneho divadla a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
 • obci Bystrička
  pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru Bystrička
  pri príležitosti 130. výročia jeho vzniku
 • obci Kysucký Lieskovec
  pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
 • obci Belá
  pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Valérii Baľákovej
  za výrazný prínos pri zachovávaní, zveľaďovaní a prezentácii tradičnej ľudovej kultúry hornej Oravy a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • Paulíne Ganobčíkovej
  za celoživotný prínos pri zveľaďovaní a prezentácii oravskej ľudovej kultúry, prácu s Detským folklórnym súborom Pilsko a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov
 • Jaroslavovi Zápotočnému
  za výrazný prínos pri zachovávaní, zveľaďovaní a prezentácii tradičnej ľudovej kultúry dolnej Oravy a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
 • Folklórnej skupine Trnkári zo Žaškova
  za uchovávanie a prezentáciu oravskej tanečnej a hudobnej kultúry na Slovensku i v zahraničí a pri príležitosti 60. výročia jej založenia
 • obci Terchová
  pri príležitosti 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu
 • obci Lietava
  pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Zuberec
  pri príležitosti 430. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • mestu Turzovka
  pri príležitosti 420. výročia prvej písomnej zmienky a 50 rokov od udelenia štatútu mesta
 • obci Povina
  pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky