Rok 2014

 • Liptovskému múzeu v Ružomberku
  pri príležitosti viac ako storočného výskumu a prezentovania liptovských dejín
 • Slovenskému komornému divadlu v Martine
  pri príležitosti 70. výročia jeho založenia
 • Miešanému zboru Žilina, o. z.
  pri príležitosti 60. výročia jeho založenia
 • Veličianskemu ochotníckemu divadlu
  pri príležitosti 100-ročnej tradície ochotníckeho divadla v obci Veličná
 • mestu Bytča
  pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
 • obci Východná
  pri príležitosti konania 60. ročníka medzinárodného Folklórneho festivalu Východná 
 • obci Háj
  pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hornom Vadičove
  pri príležitosti 90. výročia jeho založenia
 • obci Malý Čepčín
  pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Demänovská Dolina
  pri príležitosti 50. výročia vzniku obce
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Párnici
  pri príležitosti 100. výročia jeho založenia
 • obci Turčianske Kľačany
  pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Turčianskych Kľačanoch
  pri príležitosti 130. výročia jeho založenia
 • obci Krasňany
  pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Centru sociálnych služieb TAU
  pri príležitosti 70. výročia jeho založenia
 • obci Staškov
  pri príležitosti 400. Výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Krajskej knižnici v Žiline
  pri príležitosti 90. výročia jej založenia
 • Ochotníckemu divadelnému súboru Omladina
  pri príležitosti 110. výročia založenia ochotníckeho divadla v Zubrohlave
 • Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin
  pri príležitosti 95. výročia jej založenia
 • Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  pri príležitosti 185. výročia založenia 1. verejnej knižnice na Slovensku v Liptovskom sv. Mikuláši
 • Márii Porubčanskej
  za dlhoročný prínos v oblasti ľudových remesiel a drotárstva a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov
 • Veronike Štaffenovej
  za dlhoročný prínos v oblasti zachovávania a šírenia ľudových tradícií na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea 75 rokov
 • Folklórnemu súboru STAVBÁR Žilina
  za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja a zachovávania folklóru na Slovensku pri príležitosti 55. výročia jeho založenia
Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky