Rok 2013

 • Strednej odbornej škole technickej v Čadci
  pri príležitosti 50. výročia jej založenia
 • Jazykovej škole v Žiline
  pri príležitosti 50. výročia jej založenia
 • Spolku chovateľov a priateľov chovu poštových holubov Liptovský Mikuláš - Vrbica
  pri príležitosti 50. výročia jeho založenia ako prvého spolku poštových holubov na Slovensku
 • obci Rajecká Lesná
  pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Košťany nad Turcom
  pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Podhorie
  pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Novoti
  pri príležitosti 80. výročia jeho založenia
 • obci Malatiná
  pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Trnovo
  pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru Trnovo
  pri príležitosti 120. výročia jeho založenia
 • obci Slovenské Pravno
  pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Sklabini
  pri príležitosti 130. výročia jeho založenia
 • Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
  pri príležitosti 145. výročia jeho založenia
 • obci Povina
  pri príležitosti 575. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Lietavská Svinná – Babkov
  pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Višňové
  pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • obci Ďurčiná
  pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • LIKAVA - centrum sociálnych služieb
  pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
 • Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice
  pri príležitosti 50. výročia jeho založenia
 • Žilinskej univerzite v Žiline
  pri príležitosti 60. výročia jej založenia
 • obci Kláštor pod Znievom
  pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci
 • Gymnáziu v Liptovskom Hrádku
  pri príležitosti 60. výročia jeho založenia
 • Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená
  pri príležitosti 65. výročia jej založenia
 • Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove
  pri príležitosti 60. výročia jeho založenia
 • Turčianskemu kultúrnemu stredisku
  pri príležitosti 60. výročia vzniku Domu osvety v Martine a šírenia osvetovej práce v regióne Turiec
 • Eve Potučkovej
  za dlhoročnú recitačnú činnosť a aktívnu prezentáciu regiónu Turiec pri príležitosti 60. výročia vzniku Domu osvety v Martine
 • Emílii Hajdúchovej
  za dlhoročnú aktívnu prácu v školstve a rozvoj ochotníckeho divadla pri príležitosti 60. výročia vzniku Domu osvety v Martine
 • Jánovi Padúchovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos v oblasti kultúry pri príležitosti 60. výročia vzniku Domu osvety v Martine
 • Elene Galbavej
  za dlhoročnú prácu a rozvoj osvetovej činnosti na Hornom Považí  pri príležitosti 60. výročia vzniku Krajského kultúrneho strediska v Žiline
 • Anne Lušňákovej
  za aktívnu prácu a dlhoročné šírenie osvety v regióne Horné Považie pri príležitosti 60. výročia vzniku Krajského kultúrneho strediska v Žiline
 • Rudolfovi Patrnčiakovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu v osvetovej činnosti a prínos v oblasti kultúry pri príležitosti 60. výročia vzniku Krajského kultúrneho strediska v Žiline
 • Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline
  pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku
 • Jánovi Krchovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu a rozvoj neprofesionálneho výtvarníctva v regióne Kysuce pri príležitosti 60. ýročia vzniku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci
 • Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci
  pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku
 • Jánovi Ďuricovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu v osvetovej činnosti a prínos v oblasti kultúry v regióne Kysuce pri príležitosti 60. výročia vzniku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci
 • Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne
  pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku
 • Eve Kollárovej
  za dlhoročnú aktívnu prácu v osvetovej činnosti a prínos v oblasti kultúry pri príležitosti 60. výročia vzniku Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
 • Zuzane Demkovej
  za aktívnu prácu a dlhoročné šírenie osvety v regióne Orava pri príležitosti 60. výročia vzniku Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
 • Oľge Žabenskej
  za dlhoročnú prácu a rozvoj osvetovej činnosti na Orave a prínos v oblasti kultúry pri príležitosti 60. výročia vzniku Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
 • Liptovskému kultúrnemu stredisku v Liptovskom Mikuláši
  pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku
 • Nadežde Gilániovej
  za aktívnu prácu a dlhoročné šírenie osvety v regióne Liptov pri príležitosti 60. výročia vzniku Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
 • Anne Barancovej
  za dlhoročnú prácu a rozvoj osvetovej činnosti v regióne Liptov pri príležitosti 60. výročia vzniku Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
 • Márii Čajkovej
  za dlhoročnú prácu a rozvoj osvetovej činnosti v regióne Liptov pri príležitosti 60. výročia vzniku Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
 • Tiborovi Mahútovi
  za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti zachovávania ľudových tradícií a folklóru pri príležitosti životného jubilea 60 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky