Rok 2012

  • prof. Jozefovi Cillerovi
    za tvorivú činnosť v oblasti divadla, filmu a televízie a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
  • Ing. Jánovi Petejovi
    za zásluhy pri rozvoji a propagácii džuda na regionálnej i celosvetovej úrovni a pri príležitosti 65. narodenín

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky