Aktuality

__________________________________________________________________

Žilinská župa pokračuje v úspešnom čerpaní eurofondov
7. apríl 2017

Vicežupan Žilinskej župy Branislav Tréger slávnostne podpísal v priestoroch Úradu Malopoľského vojvodstva v Krakove zmluvu o spolupráci s poľským štátnym tajomníkom Ministerstva rozvoja Adamom Hamryszczakom pri projekte obnovy hospodárskej budovy na hrade Budatín. Stretnutia sa zúčastnil  i vojvoda Malopoľského vojvodstva Jozef Pilch a generálny konzul SR v Krakove Ivan Škorupa. Žilinský samosprávny kraj môže projekt za približne milión eur čerpať vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg, kde je jeho partnerom poľská obec Strumień. Na stretnutí sa tiež podpísala zmluva pri projekte obnovy a reštaurovaní fary na Oravskom hrade. Po podpise zmluvy sa zástupcovia Žilinskej župy zúčastnili krátkeho pracovného rokovania s generálnym konzulom na Generálnom konzuláte SR v Krakove.

__________________________________________________________________

Žilinský kraj opäť zaujal čínskych podnikateľov
29. marec 2017

Žilinský kraj participoval na príprave a prijatí obchodnej misie z mesta Nanjing v Číne, ktorú organizovala Žilinská regionálna komora SOPK a Poľsko-čínska obchodná komora. Okrem prínosných B2B rokovaní so slovenskými partnermi sa čínske firmy zúčastnili aj na prezentácii SARIO, v rámci ktorej dostali rozsiahlu informáciu o Slovensku a Žilinskom kraji. Ekonomické podujatie v Žiline bolo súčasťou programu obchodnej cesty čínskych spoločností v krajinách strednej Európy so začiatkom vo Varšave a záverom v Prahe, pričom Žilinská župa bola ich jedinou zastávkou na Slovensku. Pri príležitosti obchodnej misie Žilinská regionálna komora a Obchodná komora mesta Nanjing podpísali Dohodu o spolupráci.

__________________________________________________________________

Prezident Poľsko-čínskej obchodnej komory sa pracovnom stretnutí v Žilinskom kraji
28. február 2017

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal na pracovnom rokovaní prezidenta Poľsko-čínskej obchodnej komory. Počas diskusie obe strany prezentovali svoje aktivity a dohodli sa na spoločnej podpore obchodných a ekonomických výmen na Slovensku i v Číne. Poľsko-čínska obchodná komora je dlhodobým partnerom nielen Žilinského kraja, ale i regionálnej komory SOPK,  ktorá s ňou podpísala Memorandum o spolupráci. 

__________________________________________________________________

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na oficiálnej návšteve Žilinského kraja
27. február 2017 

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. pána Lin Lin s manželkou, ktorí boli na oficiálnej návšteve Žilinského kraja. Na spoločnom rokovaní potvrdili výborné vzťahy medzi oboma krajinami a diskutovali o možnostiach rozvoja spolupráce v oblastiach dopravy a kultúry, ako aj športu a podpory mladých talentov. Veľvyslanec si pri tejto príležitosti prezrel infraštruktúru a zázemie pre futbal v meste Žilina, ktoré dlhodobo patrí v tomto populárnom športe medzi slovenskú špičku. 

__________________________________________________________________ 

Hejtman Juhomoravského kraja rokoval so žilinským županom
24. február 2017

Žilinský samosprávny kraj navštívila delegácia Juhomoravského kraja vedená novozvoleným hejtmanom Bohumilom Šimekom. Na spoločnom stretnutí partneri rokovali o regionálnych úspechoch i problémoch v oblastiach vzdelávania, dopravy a cestovného ruchu, a tiež vytýčili oblasti spolupráce a výmeny know-how medzi expertmi na oboch stranách formou výmenných stáží. Žilinský kraj pri tejto príležitosti pozval vzácnych hostí na prehliadku zrekonštruovaného Budatínskeho hradu, na ktorom ukázal dobrú prax v oblasti čerpania fondov EU. 

__________________________________________________________________

Spoločnosť China Haisum Engineering prejavila záujem spolupracovať s partnermi v Žilinskom kraji

22. február 2017

Čínsky gigant v sektoroch energetiky, stavebného a strojárskeho priemyslu China Haisum Engineering so sídlom v Šanghaji podnikol cestu do strednej Európy a pri tejto príležitosti navštívil Žilinský kraj. Počas pracovnej cesty prebehli rokovania s partnermi zo Slovenska a zástupcovia mali možnosť prezrieť si významné stavebné realizácie v regióne. Žilinský kraj, ktorý všestranne podporuje rozvoj ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami, pripravil návštevu s prispením Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Šanghaji.

__________________________________________________________________

Zástupcovia mesta Ningbo navštívili Žilinský kraj

17. február 2017

Žilinský samosprávny kraj hostil delegáciu mesta Ningbo z jeho partnerskej provincie Zhejiang, ktorá pricestovala na Slovensko za účelom propagácie každoročného stretnutia krajín strednej a východnej Európy 16+1. Zástupcovia mestskej samosprávy rokovali na SOPK RK Žilina, prezreli si Univerzitný vedecký park pri Žilinskej univerzite a program zavŕšili návštevou svojho partnerského mesta Martin. Žilinská župa sa už dvakrát zúčastnila na aktivite 16+1 a na pôde mesta Ningbo podporila spoluprácu slovenských a čínskych subjektov v oblasti vzdelávania, cestovného ruchu i hospodárstva.

__________________________________________________________________

Zástupcovia Žilinskej župy rokovali s  partnermi z Moravskosliezskeho kraja na ITF Slovakiatour
26. január 2017

Žilinský samosprávny kraj  sa aj v tomto roku odprezentoval prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Zástupcovia Žilinského kraja využili túto príležitosť na stretnutie sa s partnermi z Moravskosliezskeho kraja a na prediskutovanie možností ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov medzi týmito dvoma krajmi.

__________________________________________________________________

Mesto Petrohrad sa odprezentovalo na veľtrhu ITF Slovakiatour v stánku Žilinského kraja
26. január 2017

Stánok Žilinského kraja sa počas veľtrhu ITF Slovakiatour stal domovom novej partnerskej organizácie z Ruskej federácie - turisticko-informačnej agentúry mesta Petrohrad. Z dôvodu rozširovania a podpory tejto spolupráce sa uskutočnilo aj oficiálne stretnutie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu s veľvyslancom  Ruskej federácie v SR J.E. pánom A.L. Fedotovom. Na rokovaní sa načrtli nové možnosti  spolupráce najmä v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu.

__________________________________________________________________

Žilinský župan sa stretol v Ostrave s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja
26. január 2017

Župan Juraj Blanár sa osobne zúčastnil Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní v Ostrave. Úžasné výkony športovcov mal možnosť naživo sledovať priamo v Ostravar Aréne. Pri tejto príležitosti sa  stretol i s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja Ivom Vondrákom a olympijským víťazom z Atlanty, rýchlostným kanoistom Martinom Doktorom. 

__________________________________________________________________

Generálny konzul Slovenskej republiky v Šanghaji navštívil Žilinský kraj
19. január 2017

Podpredseda Žilinského kraja Jozef Štrba prijal na Úrade ŽSK generálneho konzula Slovenskej republiky v Šanghaji pána Františka Hudáka. Na rokovaní predstavil investičné projekty v regióne, ktoré by mohli prilákať potenciálnych investorov z Číny. Bližšie vzťahy medzi Žilinskou župou a generálnym konzulátom boli nadviazané v roku 2012, kedy kraj podpísal Dohodu o spolupráci s provinciou Zhejiang. Konzulát sa od tohto času významne podieľa na rozvoji medziregionálnej spolupráce a na čínskej pôde je pre Žilinský kraj silným a stabilným partnerom.

 _________________________________________________________________


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky