Aktuality

__________________________________________________________________

Prezident Poľsko-čínskej obchodnej komory sa pracovnom stretnutí v Žilinskom kraji
28. február 2017

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal na pracovnom rokovaní prezidenta Poľsko-čínskej obchodnej komory. Počas diskusie obe strany prezentovali svoje aktivity a dohodli sa na spoločnej podpore obchodných a ekonomických výmen na Slovensku i v Číne. Poľsko-čínska obchodná komora je dlhodobým partnerom nielen Žilinského kraja, ale i regionálnej komory SOPK,  ktorá s ňou podpísala Memorandum o spolupráci. 

__________________________________________________________________

Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na oficiálnej návšteve Žilinského kraja
27. február 2017 

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J. E. pána Lin Lin s manželkou, ktorí boli na oficiálnej návšteve Žilinského kraja. Na spoločnom rokovaní potvrdili výborné vzťahy medzi oboma krajinami a diskutovali o možnostiach rozvoja spolupráce v oblastiach dopravy a kultúry, ako aj športu a podpory mladých talentov. Veľvyslanec si pri tejto príležitosti prezrel infraštruktúru a zázemie pre futbal v meste Žilina, ktoré dlhodobo patrí v tomto populárnom športe medzi slovenskú špičku. 

__________________________________________________________________ 

Hejtman Juhomoravského kraja rokoval so žilinským županom
24. február 2017

Žilinský samosprávny kraj navštívila delegácia Juhomoravského kraja vedená novozvoleným hejtmanom Bohumilom Šimekom. Na spoločnom stretnutí partneri rokovali o regionálnych úspechoch i problémoch v oblastiach vzdelávania, dopravy a cestovného ruchu, a tiež vytýčili oblasti spolupráce a výmeny know-how medzi expertmi na oboch stranách formou výmenných stáží. Žilinský kraj pri tejto príležitosti pozval vzácnych hostí na prehliadku zrekonštruovaného Budatínskeho hradu, na ktorom ukázal dobrú prax v oblasti čerpania fondov EU. 

__________________________________________________________________

Spoločnosť China Haisum Engineering prejavila záujem spolupracovať s partnermi v Žilinskom kraji

22. február 2017

Čínsky gigant v sektoroch energetiky, stavebného a strojárskeho priemyslu China Haisum Engineering so sídlom v Šanghaji podnikol cestu do strednej Európy a pri tejto príležitosti navštívil Žilinský kraj. Počas pracovnej cesty prebehli rokovania s partnermi zo Slovenska a zástupcovia mali možnosť prezrieť si významné stavebné realizácie v regióne. Žilinský kraj, ktorý všestranne podporuje rozvoj ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami, pripravil návštevu s prispením Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Šanghaji.

__________________________________________________________________

Zástupcovia mesta Ningbo navštívili Žilinský kraj

17. február 2017

Žilinský samosprávny kraj hostil delegáciu mesta Ningbo z jeho partnerskej provincie Zhejiang, ktorá pricestovala na Slovensko za účelom propagácie každoročného stretnutia krajín strednej a východnej Európy 16+1. Zástupcovia mestskej samosprávy rokovali na SOPK RK Žilina, prezreli si Univerzitný vedecký park pri Žilinskej univerzite a program zavŕšili návštevou svojho partnerského mesta Martin. Žilinská župa sa už dvakrát zúčastnila na aktivite 16+1 a na pôde mesta Ningbo podporila spoluprácu slovenských a čínskych subjektov v oblasti vzdelávania, cestovného ruchu i hospodárstva.

__________________________________________________________________

Zástupcovia Žilinskej župy rokovali s  partnermi z Moravskosliezskeho kraja na ITF Slovakiatour
26. január 2017

Žilinský samosprávny kraj  sa aj v tomto roku odprezentoval prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Zástupcovia Žilinského kraja využili túto príležitosť na stretnutie sa s partnermi z Moravskosliezskeho kraja a na prediskutovanie možností ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov medzi týmito dvoma krajmi.

__________________________________________________________________

Mesto Petrohrad sa odprezentovalo na veľtrhu ITF Slovakiatour v stánku Žilinského kraja
26. január 2017

Stánok Žilinského kraja sa počas veľtrhu ITF Slovakiatour stal domovom novej partnerskej organizácie z Ruskej federácie - turisticko-informačnej agentúry mesta Petrohrad. Z dôvodu rozširovania a podpory tejto spolupráce sa uskutočnilo aj oficiálne stretnutie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu s veľvyslancom  Ruskej federácie v SR J.E. pánom A.L. Fedotovom. Na rokovaní sa načrtli nové možnosti  spolupráce najmä v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu.

__________________________________________________________________

Žilinský župan sa stretol v Ostrave s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja
26. január 2017

Župan Juraj Blanár sa osobne zúčastnil Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní v Ostrave. Úžasné výkony športovcov mal možnosť naživo sledovať priamo v Ostravar Aréne. Pri tejto príležitosti sa  stretol i s novým hejtmanom Moravskosliezskeho kraja Ivom Vondrákom a olympijským víťazom z Atlanty, rýchlostným kanoistom Martinom Doktorom. 

__________________________________________________________________

Generálny konzul Slovenskej republiky v Šanghaji navštívil Žilinský kraj
19. január 2017

Podpredseda Žilinského kraja Jozef Štrba prijal na Úrade ŽSK generálneho konzula Slovenskej republiky v Šanghaji pána Františka Hudáka. Na rokovaní predstavil investičné projekty v regióne, ktoré by mohli prilákať potenciálnych investorov z Číny. Bližšie vzťahy medzi Žilinskou župou a generálnym konzulátom boli nadviazané v roku 2012, kedy kraj podpísal Dohodu o spolupráci s provinciou Zhejiang. Konzulát sa od tohto času významne podieľa na rozvoji medziregionálnej spolupráce a na čínskej pôde je pre Žilinský kraj silným a stabilným partnerom.

 _________________________________________________________________


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky