Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN-T

 

Vedúci partner: Tešínsky okres
Partner projektu č. 1: Žilinský samosprávny kraj

Partner projektu č. 2 : Gmina Istebna

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom ( Ministerstvo rozvoja a financií vo Varšave) a Tešínskym okresom ako vedúcim partnerom bude podpísaná v decembri 2017. 

Celkové oprávnené výdavky: 2 040 864,59 €
EFRR (85%): 1 734 734,90 €
Štátny rozpočet (10%) : 204 086,45 €

ŽSK (5%) : 102 043,24 € (spolufinancovanie)

  • V rámci projektu sa bude realizovať rekonštrukcia a modernizácia cesty II/487  v km 39,590 – 40,669 a 48,360 – 48,780 ( Čadca – Makov – Podvysoká  a Čadca – Makov – Vysoká n/Kysucou) vrátane  8 mostov v obciach: Makov, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Staškov a Raková  v okrese Čadca

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky