Kontakty - Riadenie projektov EÚ


Ing. Jaroslava Mišíková
zástupkyňa riaditeľa odboru, projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 138

Mgr. Martina Belčíková
projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 206