Implementácia 10-11/2017

 

Momentálne sa pracuje na úseku Oravská Lesná v km 35,330-35,960. Na danom úseku je zmontované potrubie v dĺžke cca 630 m vrátane šachiet, zhutneného zásypu zo štrkopiesku, Sú položené cestné obrubníky do betónu v dĺžke cca 450 m. Zhotoviteľ na tomto stavebnom úseku postupuje v zmysle harmonogramu a Zmluvy o dielo.


Na úseku Zákamenné - Oravská Lesná v km 34,830-42,305 je odfrézovaná pôvodná obrúsna vrstva v hrúbke cca 0 -50 mm. V časti km 39,079-42,305 je urobená pokládka ACO 11 hr. 40 mm, v celkovej dĺžke  3,226 km. Vo zvyšnej odfrézovanej časti, je zhotoviteľ pripravený dokončiť pokládku. Vzhľadom na poveternostné podmienky ( dážď + sneh +mráz), bolo kladenie živice pozastavené.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky