Cestovný ruch

a) zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s rozvojom cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,

b) zabezpečuje spracovanie koncepčných a strategických dokumentov pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,

c) zabezpečuje kontakty so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúsenosti a koordinácie samosprávnych krajov v cestovnom ruchu,

d) zabezpečuje kontakty s miestnou samosprávnou, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno–ekonomickými partnermi v území samosprávneho kraja za účelom rozvoja cestovného ruchu,

e) zabezpečuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými partnerskými regiónmi pri propagácii cestovného ruchu,

f) zabezpečuje prípravu materiálov určených na prezentáciu samosprávneho kraja,

g) vykonáva poradenskú činnosť pre miestnu samosprávu, podnikateľské subjekty, orgány štátnej správy a ostatných sociálno–ekonomickými partnerov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,

h) iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných seminárov, workshopov a konferencií zameraných na rozvoj cestovného ruchu,

i) iniciuje a zabezpečuje organizáciu podujatí propagujúcich možnosti cestovného ruchu v atraktívnych lokalitách na území samosprávneho kraja s možnosťou využitia existujúcich kapacít.“.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky