Cenové výmery za rok 2007

Cenový výmer č.1/2007 - Hygienické ( čistiace) a podobné služby, Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce   
Cenový výmer č. 2/2007  -  Prevádzka cintorínov a krematorií, pohrebných ústavov  obec Dlhá nad Oravou  
Cenový výmer č. 3/2007 - Prevádzka pohrebných ústavov, obec Dubrava  
Cenový výmer č. 4/2007 - Prevádzka cintorínov a krematorií, pohrebných ústavov  obec Oravský Biely Potok  
Cenový výmer č. 5/2007  - Prevádzka pohrebných ústavov, obec Liptovská Štiavnica   
Cenový výmer č. 6/2007  -  Prevádzka cintorínov a krematorií, pohrebných ústavov  obec  Zákopčie  
Cenový výmer č. 7/2007 - Prevádzka cintorínov a krematorií Dolný Kubín    
Cenový výmer č. 8/2007  - Cenový výmer č. 8/2007 - v duálnom zobrazení 
Vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.
 
Cenový výmer č.9/2007 - Prevádzka pohrebných ústavov, obec Hubová   
Cenový výmer č.10/2007  -  Prevádzka cintorínov a krematórií, obec Podtureň  
Cenový výmer č.11/2007 -  Prevádzka pohrebných ústavov, obec Štiavnička   
Cenový výmer č.12/2007 - Prevádzka pohrebných ústavov, obec Liptovská Lužná  
Cenový výmer č.13/2007 - Hygienické (čistiace) a podobné služby, Technické služby, Dolný Kubín    
Cenový výmer č.14/2007 - Prevádzka cintorínov a krematórií, prevádzka pohrebných ústavov,  Obecný úrad Radoľa