Cenové výmery za rok 2004

Cenový výmer č.1/2004  - MHD Dolný Kubín
Cenový výmer č.2/2004- MHD Liptovský Mikuláš
Cenový výmer č.3/2004 - MHD Ružomberok
Cenový výmer č.4/2004  - MHD Čadca
Cenový výmer č.5/2004  - MHD Kysucké Nové Mesto
Cenový výmernč.6/2004  - MHD Martin, Vrútky
Cenový výmer č.7/2004  - MHD Žilina 
Cenový výmer č.8/2004 - Prevádzka cintorínov a krematórií, Prevádzka pohrebných ústavov Dolný Kubín
Cenový výmer č.9/2004 - Prevádzka cintorínov a krematórií Žilina
Cenový výmer č.10/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií, Prevádzka pohrebných ústavov Rajec 
Cenový výmer č.11/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií, Prevádzka pohrebných ústavov Žilina 
Cenový výmer č.12/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií Žilina 
Cenový výmer č.13/2004  - Prevádzka pohrebných ústavov Martin 
Cenový výmer č.14/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií, Prevádzka pohrebných ústavov Turzovka 
Cenový výmer č.15/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií Skalité 
Cenový výmer č.16/2004  - Prevádzka cintorínov a krematórií Strečno 
Cenový výmer č.17/2004  - Parkovacie služby Ružomberok 
Cenový výmer č.18/2004  - Parkovacie služby Dolný Kubín
Cenový výmer č.19/2004  - Čistenie žúmp a septikov Žilina